اعضای واحد:

دکتر افسانه تهرانیان فلوشیپ انکولوژی رئیس واحد و معاون پژوهش بیمارستان

 

۱-شورای پژوهشی:

تخصص  مدرک تحصیلی  نام و نام خانوادگی ردیف
زنان و زایمان  فلوشیپ نازایی دکتر لادن کاشانی ۱
فلوشیپ انکولوژی  فلوشیپ انکولوژی دکتر افسانه تهرانیان ۲
زنان و زایمان  متخصص زنان دکتر مریم خوشیده ۳
زنان و زایمان  فوق لیسانس مامایی لادن حسینی ۴

 

۲-مشاوران واحد:

حضور

خدمات

فهرست مشاوران واحد

همه روزه مشاوره جستجو الکترونیک، مقاله نویسی، پروپوزال نویسی

لادن حسینی