واحد آمار و انفورماتیک :

مسئول واحد

مریم وهاب (کارشناس آمار، مسئول انفورماتیک و رایانه)

کارشناسان

لیلا سمیعی، مژگان امیری

  • نظارت و اجرای صحیح برنامه HIS (شرکت تیراژه رایانه تهران)

  • نظارت و اجرای صحیح برنامه آنتی ویروس

  • نصب و راه اندازی و رفع مشکلات سیستم های کامپیوتری

  • نصب و راه اندازی و رفع مشکلات اتوماسیون (چارگون)

  • نظارت و اجرای برنامه سپاس (پرونده الکترونیک سلامت بیماران)

  • نظارت و جمع آوری و تحلیل و ارسال داده های آماری

  • نظارت و رفع نقص شبکه های بیمارستان

  •