بخش  نیلوفر ( زایمان ۲- جراحی)

رئیس بخش

دکتر افسانه تهرانیان

سرپرستار

فاطمه احمدزاده عربی

این بخش پذیرای

  • بیماران الکتیو(شامل جراحی های زنان-جراحی های عمومی-اورولوژی-گوارش-سزارین-ای ان تی)

  • بیماران اورژانس (شامل دریافت میزو پروستول-ای پی-خونریزیهای واژینال-اصلاح هموگلوبین به علت خونریزیهای قبلی-آپاندیسیت-)

  • بیماران تحت نظر(شامل ای پی –عفونت های پس از اعمال جراحی مختلف-درمان عفونت ادراری-درمان عفونت های لگنی-تحت نظر بعلت دردهای شکمی مبهم)