بخش شقایق (داخلی-جراحی)

رئیس بخش

دکتر اکرم قهقائی

سرپرستار

معصومه لطفی

تعداد تخت

دارای ۲۵ تخت، شامل ۶ تخت تحت نظر قلبی- عروقی با دستگاههای مانیتورینگ، یک اتاق کموتراپی با تجهیزات کامل و دستگاه سونی کیت و ان اس تی برای خانم های باردار می باشد.

این بخش پذیرای

  • خانم های باردار تحت نظر (دیابت)

  • پذیرش بیماران گوارش-عفونی-قلبی

  • پذیرش بیماران آماده عملهای سزارین و جراحی زنان)