• ICU

باران(ICU) (بخش مراقبت های ویژه):

این بخش با قابلیت دارا بودن ۶ تخت بستری و ۱تخت ایزوله با کلیه سیستم های مانیتورینگ علائم حیاتی، ۸ دستگاه ونتیلاتور، دستگاههای تنفس مصنوعی به تعداد تخت ها و علاوه بر آن پزشک بیهوشی مقیم ، پرسنل مجرب ، کلیه امکانات دارویی و آزمایشگاهی و دستگاه xRAY پرتابل و سونوگرافی مخصوص بخش کلیه امکانات را جهت مراقبت از بیماران و رفاه آنها فراهم آورده است.

رئیس بخش

دکتر معصومه نتاج

سرپرستار

پریسا کریم زاده

  • بیماران با دیسترس تنفسی  پیشرونده  OHSS

  • بیماران با فشار خون و دیابت کنترل نشده

  • سزارین های پره اکلامسی

  • بیماران دارای خونریزی های شدید حین عمل

  • بیماران با مشکلات قلبی و تنفسی با پریتونیت های وسیع

  • بیماران تشنجی و تیروئیدی