بخش دریا ( لیبر )

افزایش تعداد اتاق های مادران و تجهیز بخش به اتاق های LDR از امکانات جدی بخش لیبر محسوب می شود که با ترکیب فضاهای عملکردی مرتبط، ‌فرآیند زایمان بسیار آسان تر می شود.ترکیب فضاهای مربوط به مراحل درد و زایمان(LD) ، ترکیب فضاهای مربوط به مراحل درد و زایمان و بهبودی پس از زایمان(LDR) و ترکیب فضاهای مربوط به مراحل درد و زایمان و بهبودی پس از زایمان و بستری پس از زایمان (LDRP) می باشد.

روش LD که از روش سنتی مناسب تر است در برخی بیمارستان های دنیا به کار گرفته شده است، اما امروزه روشی که بیشترین کارایی را داشته و در سطح جهان گسترش روزافزونی دارد و از سایر روش ها مناسب تر است روش LDRمی باشد.در روش LDR ،مادر پس از پذیرش در بخش زایمان، وارد اتاقی موسوم به اتاق LDR شده و بعد از تعویض لباس، مراحل آمادگی پیش از زایمان (درد)، زایمان و بهبودی پس از زایمان(ریکاوری) را در همین اتاق سپری می کند.

در این روش علاوه بر اینکه جابجایی مادر به حداقل می رسد، حریم شخصی او نیز به شکل مناسب تری حفظ می شود؛ چرا که ممکن است حرکت در راهروهای بخش از از اتاق آمادگی به زایمان و از آن جا به اتاق بهبودی برای مادر ناخوشایند باشد.با این گونه طراحی مادر با برقراری رابطه ی مناسب با فضا، احساس امنیت بیشتری خواهد داشت و دانستن این نکته ضروری است که زایمان بخشی از روند طبیعی زندگی زنان است و به طور معمول مادران برای انجام زایمان با سلامت کامل به بخش مراجعه می نمایند، به همین جهت طراحی فضاهای بخش زایمان در مجموع باید به گونه ای باشد که روحیه ی بیماری را به مادر القا نکرده و خللی در آسایش روانی او ایجاد ننماید.

رئیس بخش

دکتر ریحانه پیرجانی

سرپرستار

زهرا نیکجو مفرد

 

توضیحات

  • بستری مادران باردار جهت زایمان طبیعی

  • بستری بیمارانی که نیاز به مراقبتهای ویژه دارند مانند ای پی، گرفتن میزو بیشتر از ۱۶ هفته، زایمان زودرس، بیمارانی که نیاز به مشاوره های مختلف مانند سونو، ان اس تی، کنترل قند خون و فشارخون

  • آماده کردن مادران بارداری که به صورت اورژانسی باید به اتاق عمل انتقال داده شوند.