بخش بهار (نوزادان)

رئیس بخش

محمدرضا شیوا

سرپرستار

داوودی

توضیحات

در این بخش نوزاد تازه متولد شده تحت مراقبت لازم توسط پرستار از اتاق زایمان تحویل گرفته می شود و پس از انجام اندازه گیری های لازم از قبیل قد – وزن – دور سر و دور سینه و ارزیابی سلامت ظاهری، نوزاد توشط متخصص اطفال مجرب ویزیت می شود و در صورت نداشتن مشکل جسمی تحت مراقبت لازم قرار می گیرد و حدود ۲-۱ ساعت بعد تحویل مادر می گردد و آموزش های لازم به مادر داده می شود. علاوه بر این موارد، گاهاً نوزادانی که از بخش NICU قابل انتقال به بخش نوزادان می باشند نیز در بخش نوزادان بستری می شوند و در طی دوران بستری سرم و دارو درمانی می شوند تا بهبودی کامل حاصل آید.

مسیر و محل بخش :