داروخانه:

رئیس داروخانه:

دکتر ناصر استاد

مسئول فنی بخش:

دکتر زهرا داسیان

فقط با نسخه پزشک داخل بیمارستان، دارو داده می شود

 

ساعات کاری :
  شنبه یکشنبه دوشنبه سه‌شنبه چهارشنبه پنج‌شنبه جمعه
ساعت ۰۸-۱۶ ۰۸-۱۶ ۰۸-۱۶ ۰۸-۱۶ ۰۸-۱۶ ۰۸-۱۶ ___

مسیر و محل بخش :