دکتر اکرم سیف الهی

پاتولوژی

محل فعالیت: اطلاعاتی ثبت نشده

سمت: اطلاعاتی ثبت نشده

جایگاه آموزشی: اطلاعاتی ثبت نشده

سلام! من اولین خط هدینگ هستم، آزادی که منو تغییر بدی 🙂

آشنایی به زبان های خارجی:

سلام! من اولین خط هدینگ هستم، آزادی که منو تغییر بدی 🙂

علایق پژوهشی:

سلام! من اولین خط هدینگ هستم، آزادی که منو تغییر بدی 🙂

مقالات چاپ شده در مقالات داخلی:

مقالات چاپ شده در مقالات خارجی:

[vc_single_image alignment=”center” style=”vc_box_rounded” border_color=”grey” img_link_target=”_self” link=”%2