دکتر مریم ربیعی

متخصص زنان و زایمان(فلوشیپ پریناتولوژی)

محل فعالیت: بیمارستان جامع بانوان آرش

روز های کاری

درمانگاه تخصصی زنان و زایمان (ویزیت مشترک اساتید و دستیاران):

روز های پنج شنبه

 

کلینیک ویژه اساتید زنان عصر (ویزیت مستقیم توسط اساتید):

روز های شنبه

 

آشنایی به زبان های خارجی:

علایق پژوهشی:

مقالات چاپ شده در مقالات داخلی:

مقالات چاپ شده در مقالات خارجی: