دکتر مجید امینی 

دکتری مدیریت بیمارستان

محل فعالیت: بیمارستان جامع بانوان آرش

سمت: مدیریت بیمارستان

جایگاه آموزشی: ارزیاب ارشد اعتباربخشی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

 • دارای مدرک Post MBA از دانشگاه سوئد
 • دکتری مدیریت
 • کارشناسی ارشد در مدیریت امور بیمارستانی
 • کارشناسی پرستاری
 • کاردان بیهوشی
 • بهداشت دهان و دندان (دندانپزشکی)
 • سرپرست بیمارستان هلال احمر جمهوری اسلامی ایران در عراق در اربعین ۱۳۹۴-۱۳۹۵
 • رئیس بیمارستان دکتر شریعتی شهر کرج
 • مدیر بیمارستان های: شهید مدنی- شهید باهنر- امام سجاد (ع)- شهید فهمیده- شهدای هفتم تیر- امام جعفر صادق (ع)- روزبه (دانشگاه علوم پزشکی تهران)- جامع بانوان آرش (دانشگاه علوم پزشکی تهران)
 • نماینده ریاست دانشگاه در کمیسیون مناقصات
 • عضو کمیته راهبردی و استراتژیک دانشگاه علوم پزشکی البرز
 • مدیر خدمات پشتیبانی دانشگاه علوم پزشکی البرز
 • کارشناس مسئول نظارت بر امور درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی
 • دبیر و نماینده ریاست دانشگاه در کمیسیون مناقصات
 • مدیر امور مالی و اداری معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران
 • دبیر و کارشناس کمیسیون واگذاری در معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران

مقالات چاپ شده:

 •  خلق ارزش از طریق مدیریت دارائی های نامشهود با بکارگیری مدل ترکیبی VEBCS
 • کاهش در مصرف انرژی در اثر دورکاری ناشی از بکارگیری مهندسی ارزش
 • کاهش مصرف انرژی و عدالت اقتصادی با دورکاری حاصل از بکارگیری فناوری اطلاعات

تالیف کتاب:

مروری بر تاریخچه علم روانپزشکی و معرفی بیمارستان روانپزشکی روزبه- تالیف دکتر مجید امینی و محمد علپور