شرایط عضویت :

کارت عضویت برای اعضای هیئت علمی ، رزیدنت ها و پرسنل بیمارستان صادر می گردد. دیگر اعضا دانشگاه علوم پزشکی تهران می توانند از سالن مطالعه و امکانات کتابخانه استفاده نمایند اما برا ی آنها کارت عضویت صادر نمی شود و امکان به امانت بردن کتاب را ندارند. همچنین کتابخانه نسبت به ارائه خدمات به اعضا دیگر دانشگاه ها تعهدی ندارد.

 • پر کردن فرم عضویت
 • ارائه دوقطعه عکس برای تنظیم کارت عضویت
 • تمامی رزیدنت های بعد از اتمام دوره تحصیل خود ملزم به ارائه یک نسخه از پایان نامه و همچنین تسویه با کتابخانه میباشند.
 • تمامی پرسنل کادر درمان و اداری به هنگام اتمام مدت خدمت در بیمارستان ملزم به تسویه با کتابخانه میباشند.

 

 

امانت :

 • کتب قابل امانت به مدت ۱۴ روز به امانت داده میشود و تا یک بار قابل تمدید است .(باتوجه به کتاب و نیاز مراجعین)
 • کتب مرجع امانت داده نمیشود و باید در سالن مطالعه از آن استفاده نمایند.
 • پایان نامه ها امانت داده نمیشود و باید در سالن مطالعه از آن استفاده نمایند.
 • مجلات امانت داده نمیشود و باید در سالن مطالعه از آن استفاده نمایند.

 

استفاده از سیستم های رایانه ایی:

 • استفاده از سیستم ها تا زمانی که کتابخانه باز باشد امکان پذیر است.
 • Wi Fi طبقه به صورت شبانه روز قابلیت استفاده دارد.
 • سیستم ها قابلیت اسکن خودکار ویروس فلش مموری ها را دارند. بعد از اتمام اسکن میتواند فلش مموری خود را باز بنماید.
 • برای صرفه جویی در کاغذ در صورت امکان از دستور پرینت دو رو استفاده نمایید .
 • به علت کم بودن تعداد سیستم ها در کتابخانه از استفاده طولانی مدت از سیستم ها بپرهیزید.
 • رایانه های موجود در کتابخانه به منظور ارائه خدمات سرچ در نظر گرفته شده اند .

 

سالن مطالعه :

 • سکوت را رعایت نمایید .
 • رعایت شئونات اسلامی الزامی می باشد.
 • بعد از مطالعه کتاب ، مجله و پایان نامه لطفا آن را روی میز قرار دهید.
 • هنگام استفاده از سالن مطالعه صحبت با تلفن همراه ممنوع می باشد.
 • از تغییر مکان وسایل کتابخانه بپرهیزید.
 • ورود و خروج های مکرر منجر به برهم زدن سکوت کتابخانه میشود .
 • در هنگام استفاده از کتابخانه وسایل خود را داخل کمد قرار دهید . به علت محدود بودن کمد ها از قرار دادن طولانی مدت وسایل در کمد ها بپرهیزید.
 • خوردن و آشامیدن ممنوع می باشد.
 • وسائل شخصی نباید مدت طولانی روی میز ها رها شود کتابخانه هیچ گونه مسئولیت نسبت به وسائل مراجعه کننده ندارد .
 • به علت محدود بودن فضا و نبودن فضای مجزا جهت استفاده کتابدار، تمامی فعالیت های در محیط کتابخانه انجام میگیرد لطفا با پرسنل کتابخانه همکاری کنید .

 

کپی و پرینت

 • تعداد ۴۰ برگ رایگان برای رزیدنت ها در نظر گرفته شده است این تعداد برگ قابل انتقال به ماه های دیگر نمی باشد.
 • دستگاه کپی جهت کپی های جزوه های با تعداد صفحات محدود و فصول کتب مرجع و منابعی که از کتابخانه خارج نمیشود میباشد.
 • برای صرفه جویی برای دستگاه پرینت از حالت پرینت دو رو استفاده نمایید.

 

وجین

  • قبل از شروع عملیات وجین، ابتدا فرآیند رف خوانی توسط کتابداران کتابخانه های مربوطه انجام می شود و تمامی منابع مجموعه ها از لحاظ منابع مفقودی، امانت و موجودی کنترل و بازبینی می شود.

   • شروع کار وجین منابع درهر کتابخانه بدون انجام رف خوانی و قبل از آن غیر ممکن و ممنوع است.
   • برای انجام این کار کتابخانه ها به تشخیص مسئول کتابخانه می توانند وظایف خدمات امانت خود را در مقطع زمانی مناسب تعطیل کنند تا کار با دقت بیشتری انجام گیرد.
   • کتابخانه های تابعه دانشگاه باید زمان مناسبی را برای کار وجین در نظر بگیرند.  بنابراین کتابداران موظفند هر ۳سال)  یک بار (در فصل تابستان یا تعطیلات بین دو ترم)، به منظور ایجاد فضای مناسب جهت منابع جدید و روزآمد نمودن مجموعه خود براساس شاخص ها و معیارهای ذکر شده، مجموعه را بررسی و عمل وجین را همزمان با قفسه خوانی مجموعه انجام دهند.
   • وضعیت منابع وجین شده در نرم افزار کتابخانه ای به یکی از حالات وجین و یا مفقود شده تغییر می یابد.