شرایط عضویت :

کارت عضویت برای اعضای هیئت علمی ، رزیدنت ها و پرسنل بیمارستان صادر می گردد. دیگر اعضا دانشگاه علوم پزشکی تهران می توانند از سالن مطالعه و امکانات کتابخانه استفاده نمایند اما برا ی آنها کارت عضویت صادر نمی شود و امکان به امانت بردن کتاب را ندارند. همچنین کتابخانه نسبت به ارائه خدمات به اعضا دیگر دانشگاه ها تعهدی ندارد.

 • پر کردن فرم عضویت
 • ارائه دوقطعه عکس برای تنظیم کارت عضویت
 • تمامی رزیدنت های بعد از اتمام دوره تحصیل خود ملزم به ارائه یک نسخه از پایان نامه و همچنین تسویه با کتابخانه میباشند.
 • تمامی پرسنل کادر درمان و اداری به هنگام اتمام مدت خدمت در بیمارستان ملزم به تسویه با کتابخانه میباشند.

 

 

امانت :

 • کتب قابل امانت به مدت ۱۴ روز به امانت داده میشود و تا یک بار قابل تمدید است .(باتوجه به کتاب و نیاز مراجعین)
 • کتب مرجع امانت داده نمیشود و باید در سالن مطالعه از آن استفاده نمایند.
 • پایان نامه ها امانت داده نمیشود و باید در سالن مطالعه از آن استفاده نمایند.
 • مجلات امانت داده نمیشود و باید در سالن مطالعه از آن استفاده نمایند.

 

استفاده از سیستم های رایانه ایی:

 • استفاده از سیستم ها تا زمانی که کتابخانه باز باشد امکان پذیر است.
 • Wi Fi طبقه به صورت شبانه روز قابلیت استفاده دارد.
 • سیستم ها قابلیت اسکن خودکار ویروس فلش مموری ها را دارند. بعد از اتمام اسکن میتواند فلش مموری خود را باز بنماید.
 • برای صرفه جویی در کاغذ در صورت امکان از دستور پرینت دو رو استفاده نمایید .
 • به علت کم بودن تعداد سیستم ها در کتابخانه از استفاده طولانی مدت از سیستم ها بپرهیزید.
 • رایانه های موجود در کتابخانه به منظور ارائه خدمات سرچ در نظر گرفته شده اند .

 

سالن مطالعه :

 • سکوت را رعایت نمایید .
 • رعایت شئونات اسلامی الزامی می باشد.
 • بعد از مطالعه کتاب ، مجله و پایان نامه لطفا آن را روی میز قرار دهید.
 • هنگام استفاده از سالن مطالعه صحبت با تلفن همراه ممنوع می باشد.
 • از تغییر مکان وسایل کتابخانه بپرهیزید.
 • ورود و خروج های مکرر منجر به برهم زدن سکوت کتابخانه میشود .
 • در هنگام استفاده از کتابخانه وسایل خود را داخل کمد قرار دهید . به علت محدود بودن کمد ها از قرار دادن طولانی مدت وسایل در کمد ها بپرهیزید.
 • خوردن و آشامیدن ممنوع می باشد.
 • وسائل شخصی نباید مدت طولانی روی میز ها رها شود کتابخانه هیچ گونه مسئولیت نسبت به وسائل مراجعه کننده ندارد .
 • به علت محدود بودن فضا و نبودن فضای مجزا جهت استفاده کتابدار، تمامی فعالیت های در محیط کتابخانه انجام میگیرد لطفا با پرسنل کتابخانه همکاری کنید .

 

کپی و پرینت

 • تعداد ۴۰ برگ رایگان برای رزیدنت ها در نظر گرفته شده است این تعداد برگ قابل انتقال به ماه های دیگر نمی باشد.
 • هر برگ کپی به مبلغ ۱۰۰ تومان و هر برگ پرینت ۱۵۰ تومان میباشد
 • دستگاه کپی جهت کپی های جزوه های با تعداد صفحات محدود و فصول کتب مرجع و منابعی که از کتابخانه خارج نمیشود میباشد.
 • دستگاه کپی قابلیت دو رو گرفتن ندارد.
 • برای صرفه جویی برای دستگاه پرینت از حالت پرینت دو رو استفاده نمایید.