واحد تغذیه و رژیم درمانی:

بخش تغذیه شامل دو بخش اصلی میباشد:

  1. بخش تغذیه و رژیم درمانی که شامل: مشاوره تغذیه و رژیم درمانی برای بیماران بستری بخش های بیمارستان و ویزیت تغذیه و رژیم درمانی برای مراجعین سرپایی به کلینیک تغذیه می باشد که درمانگاه تغذیه روزهای یکشنبه و چهارشنبه ساعت ۱۲-۹ صبح برقرار می باشد.
  2. بخش مدیریت خدمات غذایی که شامل: a) نظارت بر کار پیمانکار بخش غذا در تمام مراحل خرید مواد غذایی، ورود به انبار و آشپزخانه، تهیه و پخت، نگهداری و توزیع غذا برای بیماران و پرسنلb) تنظیم برنامه غذایی برای بیماران و پرسنل و نظارت بر اجرای آن

 

مسئول بخش:

خانم مژگان حسین بروجردی (کارشناس مسئول تغذیه)

کارشناس:

الهام کریمی

قوانین:

  1. ساعت توزیع غذا برای پرسنل: صبحانه ۷/۳۰-۶/۳۰ صبح، ناهار ۱۴/۳۰-۱۲/۳۰ ظهر و شام ۹-۸ شب
  2. پرسنل با کارت حضور و غیاب خود می توانند برای دریافت غذا از سالن غذاخوری در شیفت خود از دستگاهی که در قسمت حضور و غیاب می باشد، ژتون غذای خود را دریافت نمایند.

 

 

مسیر و محل بخش :