واحد درآمد:

مسئول بخش

خانم بیات

همکاران واحد بیمه

فرخنده خان (مسئول رسیدگی به اسناد و پرونده های بستری بیمه ها جز تامین اجتماعی)

حمیدرضا معروفخانی (مسئول رسیدگی به اسناد سرپایی بیمه ها جز تامین اجتماعی)

بهار اسلامی (مسئول رسیدگی به اسناد سرپایی تامین اجتماعی)

سمیه فخاری

همکاران ترخیص

طاهره رزمجو، لیلا شکوهنده، رهام مصطفایی

همکاران صندوق

سهیلا کبکی، امیر داورنیا و جلال خراباتی

توضیحات

 • پیگیری و نظارت بر حسن اجرای برنامه HIS

 • پیگیری و نظارت و بررسی اسناد مدارک بیمه ها و جلسات مکرر با نمایندگان مقیم

 • بررسی، پیگیری و نظارت علل کسورات اسناد و مدارک و رفع آنها

 • بررسی، کنترل و نظارت و اجرا جهت به روز نمودن قیمت اسناد و تجهیزات مصرفی

 • رفع نقص پرونده های پزشکی از لحاظ کیفی و کمی

 • پاسخگویی به ارباب رجوع جهت سوالات بیمه و مبالغ اعمال جراحی

 • کنترل قبوض مرجوعی و استرداد وجه آن به بیماران

 • شمارش وجود دریافتی و واریز آن به حساب دانشگاه

 • تهیه صورتحساب مالی پرونده بیماران

 • پیگیری صورتحساب پرونده های اعزامی، بهزیستی و مددجویان نیازمند جهت ثبت تخفیفات

 • کنترل پرونده های بالینی

 • رعایت اصل محرمانگی اطلاعات مالی با رعایت اصول واگذاری اسناد و مدارک

 • رسیدگی و کنترل کدگذاری بیماریها و اعمال جراحی بر اساس طبقه بندی بین المللی

 • آنالیز و محاسبه کارانه و تهیه لیست گزارش گیری بصورت تفکیک و نوع خدمات انجام شده

 • آنالیز و محاسبات کلینیک ویژه خدمات انجام شده توسط پزشکان درمانگاه و اتاق عمل و ارائه گزارش به واحد حسابداری جهت ورود دیتا به برنامه RPMS

 •