رحیمه عظیمی

 

محل فعالیت: واحد مددکاری بیمارستان جامع بانوان آرش

سمت: مسئول مددکاری و مشاوره بیمارستان

 • ویزیت روزانه به بخش های بیمارستانی با هدف موردیابی و پیگیری های لازم
 • مصاحبه با بیمار و خانواده وی جهت بررسی و ثبت در فرم گزارش مددکاری اجتماعی
 • ارزیابی و اولویت بندی نیاز های عاطفی، روانی اجتماعی و بررسی سیستم ها و شبکه های حمایتی بیماران
 • ارائه خدمات مشاور ه ای به بیمار و خانواده وی جهت حمایت های بهداشتی درمانی بیمار
 • همکاری و همفکری با
 • سایر اعضای تیم درمان جهت تسریع فرایند درمان
 • تسهیل در برقراری ارتباط موثر و بهینه بین بیمار، خانواده و مرکز درمانی به منظوربهبود روند درمان
 • شناسایی بیماران خاص و صعب العلاج و انجام اقدامات حمایتی برای آنها
 • بررسی و انجام اقدامات حمایتی و پیشگیرانه لازم مربوطبه موارد خاص اعم از کودک آزاری ،همسرآزاری ،سالمند آزاری ،خودکشی ،افراد معتاد ،بی خانمان ،مجهول الهویه ،مصدومین ترافیکی ،مبتلایان به ایدز ،هپاتیت و..
 • تشکیل و هدایت گروههایی از بیماران که دارای مشکلات مشترک یا مشابه هستند به منظور تقابل و تعامل بین اعضای گروه جهت بهبود فرصتهای موجود و رفع فشارهای روانی اجتماعی
 • ارتباط و جلب همکاری با منابع اجتماعی موجود در جامعه (دولتی – غیر دولتی ) و بهره گیری از آنان به نفع بیماران و خانواده انان
 • بازدید منزل بیماران درصورت تشخیص مسئول واحد مددکاری
 • تسهیل پرداخت هزینه های درمانی
 • تهیه گزارش از وضعیت اقتصادی و اجتماعی بیماران و ارائه آن به مقام مافوق و مسئولین ذیربط
 • ارائه خدمات اجتماعی به بیمار و خانواده های آنان به منظور ایجاد توانمندی های لازم در جهت شناخت و قبول موقعیت موجود و کاهش مسایل و معضلات بیمار
 • هماهنگی جهت ترخیص بیمار و تسهیل درتداوم مراقبت و پیگیریهای پس از ترخیص
 • حضور فعال در کمیته های بیمارستانی و ستادی
 • همکاری دراجرای پروزه های تحقیقاتی و مطالعاتی در مورد مسائل روانی
 • شرکت در دوره های ضمن خدمت و جلسات همایش های مرتبط
 • همکاری در ارائه خدمات روانی اجتماعی در مواقع بحرانهای طبیعی و اجتماعی نظیر سیل ،زلزله و..
 • ارائه پیشنهاد جهت اجرای برنامه های توسعه ای درمراکز درمانی به منظور خدمت رسانی مطلوب به بیماران
 • ارائه گزارش های ماهیانه ، فصلی و سالیانه به معاونت درمان دانشگاه
 • انجام سایر امور مربوطه ارجاعی از سوی مقام مافوق در چارچوب اصول مددکاری
 • برگزاری جلسات مربوط به سلامت روان برای پرسنل بیمارستان

هیئت تحریریه نشریه داخلی بهزیستی استان تهران در۱۳۸۴
مشاور در شهرداری منطقه ۲۰ در سال ۱۳۸۵
سخنران مسائل روان شناسی در شهرداری شهرری بین سال ۸۵-۸۶
مدرس جلسات MMT ادواری روان شناسان در سال ۱۳۸۹
مدرس جلسات دوره هم آموزی روان شناسان شاغل در مراکز اعتیاد در بهزیستی استان
تهران در سال ۱۳۸۹
روانشناس و پژوھشگر در مرکز ملی مطالعات اعتیاد ۱۳۸۵-۱۳۹۵
کارشناس مسئول واحد روان شناسی کلینیک متادون ۸۵-۹۲

مدرس دوره های مدون اعتیاد در دانشگاه علوم پزشکی تهران (ادامه دارد)
کارشناس گروه درمانی مرکز ملی مطالعات اعتیاد ۱۳۹۲ تا بهمن۱۳۹۶
مسئول واحد مددکارى ومشاوره بیمارستان بهمن ۱۳۹۶ تا کنون

-شرکت در کارگاه آموزشی مداخلات غیر دارویی مقدماتی در مصرف کنندگان مواد توسط دانشگاه علوم پزشکی تهران
-شرکت در کارگاه آموزشی مداخلات غیر دارویی پیشرفته در مصرف کنندگان مواد توسط دانشگاه علوم پزشکی تهران
-شرکت در کارگاه آموزشی مداخلات دارویی در مصرف کنندگان مواد توسط دانشگاه علوم پزشکی تهران
-شرکت در برنامه حضوری مشکلات و موانع شایع درمان سوء مصرف مواد و آسیب های روانی توسط
دانشگاه علوم پزشکی تهران
-شرکت در برنامه حضوری مداخلات درمانی در سوء مصرف مواد مخدر با تاکید بر خانواده توسط
دانشگاه علوم پزشکی تهران
-شرکت در کارگاههای ماهانه آموزشی مداخلات غیر داروئی مقدماتی در دانشگاه علوم پزشکی تهران
به عنوان مجری و مدرس دوره
-شرکت در کارگاههای ماهانه آموزشی مداخلات غیردارویی میانی در دانشگاه علوم پزشکی تهران به عنوان مجری ومدرس دوره
-شرکت در کارگاه اصول مشاوره و توانمندسازی توسط دانشگاه علوم پزشکی تهران
-شرکت در کارگاه آموزشی نورومدولاسیون توسط دانشگاه علوم پزشکی تهران
-شرکت در کارگاه آموزشی مصاحبه انگیزشی برای درمان بیماران مقاوم به درمان مواد توسط دفتر مقابله با جرم و اعتیاد سازمان ملل در ایران
-درمان شناختی رفتاری برای سوءمصرف کنندگان مواد توسط مواد توسط دفتر مقابله با جرم و اعتیاد سازمان ملل در ایران
-شرکت در کارگاه آموزشی درمان بیماران نوجوان وابسته به مواد توسط دفتر مقابله با جرم و اعتیاد
سازمان ملل در ایران
-شرکت در کارگاه آموزشی درمان بیماران محرک با مدل ماتریکس توسط دفتر مقابله با جرم و اعتیاد
سازمان ملل در ایران
-شرکت در کارگاه آموزشی درمان سوء مصرف مواد مخدر به کمک تنتور اپیوم
-شرکت در کارگاه اختلالات شایع روانپزشکی در طب عمومی توسط دانشگاه علوم پزشکی تهران
-شرکت در کارگاه ارزیابی سلامت جنسی در دانشگاه علوم پزشکی تهران
-شرکت در تدوین پروتکل گروه درمانی در ایران با همکاری دفتر مقابله با جرم و اعتیاد سازمان ملل) در ایران و انستیتو روانپزشکی تهران ۱۳۹۳
-شرکت در کارگاه تدوین پروتکل هاى ششگانه مددکارى در معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکى
تهران -اسفند ۱۳۹۶

مقالات و ترجمه
-ارائه پوستر مقاله با عنوان اثربخشی روان درمانی مدل ماتریکس در درمان بیماران کلینیک MMT
در کنگره کاهش آسیب MENHRA لبنان

سوابق پژوهشی
-همکاری در تدوین پروتکل درمان ماتریکس در ایران با همکاری مرکز ملی مطالعات اعتیاد
-همکاری در پژوهش بررسی علت تغییر ماده مصرفی در میان مصرف کنندگان مواد در ایران با همکاری
-دانشگاه سانفرانسیسکو و مرکز تحقیقات ایدز ایران
-همکاری در طرح پژوهشی مقایسه اثردرمانی متادون و لیتیم دردرمان نگهدارنده معتادان به مواد افیونیدرمرکز ملی مطالعات اعتیاد

دیدگاهتان را بنویسید