دکتر اشرف معینی

متخصص زنان و زایمان(فلوشیپ نازایی)

محل فعالیت: بیمارستان جامع بانوان آرش

سمت: عضو هیات علمی

جایگاه آموزشی: استاد 

روز های کاری

درمانگاه فوق تخصصی زنان -زایمان و  نازایی (IVF):

روز های شنبه- دوشنبه (صبح)

آشنایی به زبان های خارجی:

انگلیسی

 • رئیس بیمارستان جامع بانوان آرش از سال ۸۴ تاکنون
 • برگزاری ( دبیر علمی برنامه ) برنامه مدون نازائی ۱و۲ ویژه متخصصین زنان در پژوهشگاه رویان
 • همکاری با چهارمین کنگره بین المللی و جشنواره دانشجویی طب
 • همکاری با مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمان و داوری مقاله
 • شرکت در کارگاههای مقدماتی ونهایی تدوین توانمندی های دانش آموختگان و مرحله نظر خواهی
 • عضو کمیته داوری دوازدهمین جشنواره بین المللی رویان
 • سخنرانی و ارائه مقاله در دومین کنگره ژنتیک پزشکی ایران
 • همکاری با مجله IJFS
 • پانل تاثیر semen و اثر  coitus  بر فرایند implantation
 • همکاری با FIGO و کنگرهInternational Journal of Gynecology and Obstetrics در داوری مقالات  January 2011
 • سخنرانی بررسی یافته های لاپاراسکوپی ، کارگاه یافته های تصویر برداری در بیماران مبتلا به آندومتر
 • سخنرانی اندو متریوز برنامه مدون نازایی
 • سخنرانی EPIDEMIOLOGY OF OHSS در سمپوزیوم یک روزه سندروم تحریک بیش از حد تخمدان
 • سخنرانی مدیر اجرایی در سمینار یکروزه بهترین روش درمانی برای القای تخمک گذاری
 • سخنرانی در سی وهفتمین کنگره سالانه جامعه جراحان ایران
 • هیات رییسه سی وهفتمین کنگره سالانه جامعه جراحان ایران
 • شرکت در نوزدهمین کنگره سراسری و چهارمین کنگره بین المللی انچمن علمی باروری و ناباروری ایران
 • ارایه سخنرانی در بیمارستان عرفان در کنگره

(Reccurrent Abortion From Investigation To Therapies , (Friday 29 Nowember 2013  Thrombophilia  &  Reccurrent  Abortion

 • کنگره زنان و مامایی ایران مهر ۱۳۹۲ بیمارستان حضرت رسول اکرم )ص(- سمپوزیوم عوامل پیشگویی زودرس در عوارض بارداری
 • عضو هیات تحریریه نشریه IJORH
 • عضو هیات تحریریه نشریه IJFS
 • عضویت در تحریریه نشریه IJRM
 • عضو پانل بیستمین کنگره سراسری باروری و ناباروری ایران
 • عضو کمیته جذب گروه آموزشی بیماریهای زنان و زایمان
 • شرکت در بیستمین کنگره کو جی فرانسه

 The 20 th World ongress Contraversies in Oobesterics , Gynecology &; Infertility (COGI ) , Paris , Farance , December 4-7 , 2014

سخنرانی در سمپوزیوم تشخیص و درمان انتلالات ترومبوفیلی در سیکلهای IVF و حاملگی

 • عضو کمیته علمی گروه باروری و ناباروری یازدهمین کنگره بین المللی زنان و مامایی ایران و اولین کنگره بین المللی روشهای کم تهاجمی زنان و مامایی ایران۱۶
 • پانل کنگره سراسری تحقیقات بهداشت باروری دانشگاه شهید بهشتی
 • سخنرانی در سمپوزیوم یک روزه luteal phase support in ART
 • شرکت در ورک شاپ PCOS در دوبی

Merck Polycystic Ovarian Syndrom Work shop . Friday , 10TH April 2015

 • شرکت در ششمین کنگره شهید صدوقی یزد

۶th Yazd International Congress and Student  Award  in Reproductive Medicine . April . 17-19-20150

 • پنل شانزدهمین کنگره میکروب شناسی ایران
 • ابلاغ عضو کمیسیون تخصصی اداره کل پزشکی قانونی استان تهران با حکم آقای دکتر شجاعی رییس سازمان پزشکی قانومی کشور به شماره ۲۱۶۱۸ مورخ ۹۴/۳/۲
 • ابلاغ عضو کمیته مرگ و میر مادران دانشگاه با حکم آقای دکتر علی جعفریان رییس دانشگاه علوم پزشکی تهران به شماره ۶۸۳/ص/۹۴ مورخ۹۴/۴/۱
 • دبیر علمی پانل کنگره حفظ باروری در بیماران سرطانی رویان رویان
 • پانل وسخنرانی در دوازدهمین کنگره بین المللی زنان و مامایی ایران

مقالات چاپ شده:

 • بررسی همراهی غلظت سرمی ویسفاتین بادیابت بارداری: با همکاری ندا رضوان ، بنفشه گلستان ، لیلا جانانی ، مریم مظاهریون ، و آرش حسین نژاد ، توسط مجله دیابت و لیپید ایران زمستان ۱۳۸۹ .دوره ۱۰ شماره ۱ صفحات ۴۸-۵۴
 • تاثیر افزودن هیوسین به میزو پروستول واژینال در موفقیت القای سقط چنین ،دکتر افسانه تهرانیان ، فرناز بیگی شاه ، اشرف معینی ، ملیحه عرب ، فرح فرزانه ، مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران  دوره ۶۸ ، شماره ۴ ، تیرماه۱۳۸۹
 • The effect of adding oral Estradiol to Progestrone as luteal phase support in ART cycles : A randomized controlled study. AMS   (Archives of Medical Science , 2011 , p 112-116,). IJRM  درشماره .vol,9, no.2, SPRING 2011
 • Comparing intramuscular  Progestrone , vagina Progestrone  and 17 a-hydroxyl Progestrone caproate in IVF and ICSI cycle  . Moini  Ashraf
 • A Possible rol for familial thrombophilia in women with polycystic ovarian syndrome. Moini . Ashraf, Sarafioun .Fariba, Ziaei. Saiedeh, Fagihihzadeh. Sograt,Arabipoor.Arezoo.Gynecological Endocrinology ,February 2011:27(2):80-85
 • Endometrial ablation with the NovaSure system in Iran. Zahra Asgari, Ashraf Moini, Haydeh Samiee, Afsaneh Tehranian, Sima Mozafar-Jalali, Somayeh Sabet. International Journal of Gynecology and Obstetrics 114 (2011) 73–۷۵
 • Variation in the Expression of TLR3 in ectopic pregnancy. Saboori Darabi S.Zarezadeh N.Azadi R. Taheri Barayjani R.Janan A.Lakpour M .Khallili Gh . Ramezanali F . Bidoki SK. Moini A .Aflatoonian R. International Journal Of Fertility &Sterility. V5.Suplement1.Summer2011. ABSTRACT BOOK
 • Comparing intramuscular  Progestrone , vagina Progestrone  and 17 a-hydroxyl Progestrone caproate in IVF and ICSI cycle  .Moini  Ashraf,
 • Comparison of Serum Uric Acid, Iron and Total Iron BindingCapacity (TIBC) Levels in Pre–eclamptic and Normal Pregnant Women Bita Eslami, M.P.H.1; Ashraf Moeini, M.D.1,2; Reihaneh Hosseini, M.D.1; Mojtaba Sedaghat, M.D.3Journal of Family and Reproductive Health Vol. 4, No. 4, December 2010 161
 • Obatetric and neonatal outcome of twin pregnancies by assisted reproductive technology compard with twin pregnancies conveived spontaneously ; a propective follow up stady . A.Moini, M.Shiva .A.Arabipoor ,R.Hosseini, M.Cherazi, M.Sadeghi. ELSEVIER . Eoropean Journal OF Obatetrics and Gynaecology and reproductive Biology EUORO- 7785; NO .OF . Pages 4
 • Association of thrombophilia and polycystic ovarian syndrome in women with history of recurrent pregnancy loss. Moini A, Tadayon S, Tehranian A, Yeganeh LM, Akhoond MR, Yazdi RS. Gynecol Endocrinol. 2012. Aug;28(8):590-3. doi: 10.3109/09513590.2011.650754. Epub 2012 Mar 28
 • Serum visfatin concentrations in gestational diabetes mellitus and normal pregnancy . Rezvan N, Hosseinzadeh-Attar MJ, Masoudkabir F, Moini A, Janani L, Mazaherioun M. Arch Gynecol Obstet. 2012 May;285(5):1257-62. doi: 10.1007/s00404-011-2156-7. Epub 2011 Dec 14.
 • Expression and Function of Vascular Endothelial Growth Factor in Fallopian Tube Carrying Ectopic Pregnancy . S. Saboori Darabi; N. Zarezadeh; F. Ramazanali; Moini; R. Aflatoonian. International journal of fertility & sterility, Vol. 6, September 2012.
 • Prevalence of metabolic syndrome in polycystic ovarian syndrome women in a hospital of Tehran .Ashraf Moini,D., Fatemeh Javanmard M.D., Bita Eslami1 M.P.H., Najmeh Aletaha. M.D.Iranian Journal of Reproductive Medicine Vol.10. No. 2. pp: 127-130, March 2012
 • Variation in The Expression of TLR3 in Ectopic Pregnancy. Saboori Darabi, S 1, 2; Zarezadeh, N 1, 2; Azadi, R 1, 2; Taheri Barayjani, R 1, 2; Janan, A 2; Lakpour, M 2; Khalili, Gh 3; Ramazanali, F 2; Moeini, A ۲; Aflatoonian, R –
 • Accuracy of 3-Dimensional Sonography for Diagnosis and Classification of Congenital Uterine Anomalies; Ashraf Moini, Sedigheh Mohammadi, Reihaneh Hosseini, Bita Eslamiand Firoozeh Ahmadi . ORIGINAL RESEARCH , Journal of Ultrasound in Medicine. JUM June 2013 32:923-927
 • In vitro development of human primordial follicles to preantral stage after vitrification. Fariba Khosravi & Robert L. Reid & Ashraf Moini & Farid Abolhassani & Mojtaba R. Valojerdi & Frederick W. K. Kan. Received: 30 July 2013 /Accepted: 22 September 2013 /Published online: 25 October 2013
 • The rol of VEGF and its reccptors in unexplained recurnt spontaneous abortion 1-Amirchaghmaghi , E . Rezaei , Moieni , A. Roghaei, M A . Maracy . MR . Hafezi , m. Aflatoonian
 • Effect of orlistat on weight loss, hormonal and metabolic profiles in women with polycystic ovarian syndrome: a randomized double-blind placebo-controlled trial. Ashraf Moini Mahia Kanani • Ladan Kashani • Reihaneh Hosseini • Ladan Hosseini. Received: 25 April 2014 / Accepted: 5 September 2014. Springer Science+Business Media New York 2014
 • Risk factors for ectopic pregnancy: A case-control study.Moini A۱, Hosseini R2, Jahangiri N3, Shiva M3, Akhoond MR4. J Res Med Sci. 2014 Sep;19(9):844-9
 • Gene expression analysis of VEGF and its receptors and assessment of its serum level in unexplained recurrent spontaneous abortion. Amirchaghmaghi E1, Rezaei A2, Moini A۳, Roghaei MA4, Hafezi M3, Aflatoonian R. Cell J. 2015 Winter;16(4):538-45. Epub 2015 Jan 13.
 • Abdominal obesity can induce both systemic and follicular fluid oxidative stress independent from polycystic ovary syndrome. Nasiri N1, Moini A۲, Eftekhari-Yazdi P3, Karimian L1, Salman-Yazdi R4, Zolfaghari Z2, Arabipoor A2. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2015 Jan;184:112-6. doi: 10.1016/j.ejogrb.2014.11.008. Epub 2014
 • Evaluating the levels of expression of TLR9 in women with  endometriosis and its comparison with normal endometrial و .Aflatonian,  Ali . Janan ,A. Ramasanali ,F . Moini .A .Aflatonian,  A P 52.