دکتر مرضیه وحیددستجردی

متخصص زنان و زایمان

محل فعالیت: بیمارستان جامع بانوان آرش

سمت: دانشیار و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران

جایگاه آموزشی: دانشیار

دکتر مرضیه وحید دستجردی، در سال ۱۳۳۸، در خانواده‌ای اصالتاً اصفهانی در شهر تهران متولد شد. دکتر وحید دستجردی، اولین بانویی است که بعد از پیروزی انقلاب در جمهوری اسلامی ایران به مقام وزارت رسیده است. او متخصص زنان و زایمان و عضو هیأت علمی دانشگاه تهران است و علاوه بر وزارت بهداشت دولت دهم، نمایندگی دوره‌های چهارم و پنجم مجلس شورای اسلامی را نیز در کارنامه خود دارد. او که در سال ۱۳۸۸ توانسته بود با رأیی بالا بر مسند وزارت بهداشت در دولت محمود احمدی نژاد تکیه زند.

دوران تحصیل و کسب مدارج علمی

دکتر وحید دستجردی، به دلیل هوش و استعداد بالایی که از کودکی داشت، توانست، در ۱۶ سالگی وارد دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران شود. سال‌های تحصیلش مصادف بود با سال‌های انقلاب و او نیز آرام آرام به دانشجویی سیاسی تبدیل شد.

در سال ۱۳۶۶ او به عنوان یکی از سه عضو شورای فرهنگی و اجتماعی زنان،‌ مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی انتخاب شد و در سال ۱۳۶۷ بورد تخصصی خود در رشته جراحی زنان و زایمان را دریافت کرد. پس از دریافت مدرک دکترای خود طرح خدمت خود را به مدت ۲ سال به عنوان متخصص زنان و زایمان در بیمارستان امیرالمؤمنین علی (ع) شهرستان “گراش” واقع در استان فارس گذراند. سپس به عنوان عضو هیأت‌علمی گروه زنان و زایمان دانشگاه تهران در بیمارستان آرش با سمت استادیار انتخاب شد. وی کتاب‌های متعددی در حوزه بیماری‌های زنان به عنوان ترجمه و تألیف دارد.

 • عضو هیئت علمی گروه زنان و زایمان به مدت ۱۳ سال
 • مدیرگروه زنان و مامایی دانشگاه تهران به مدت ۶ سال
 • عضو شورای برنامه‌ریزی آموزش عالی کشور از سال ۱۳۷۱ تا ۱۳۷۸
 • عضو شورای آموزش پزشکی و تخصصی وزارت بهداشت از سال ۱۳۷۲ تا ۱۳۷۵
 • عضو هیئت ممتحنه و ارزشیابی و بورد تخصصی زنان و مامایی وزارت بهداشت از سال ۱۳۷۳ تا ۱۳۷۹
 • نماینده ریاست دانشگاه در هیئت نظارت بر طرح بیمارستان آرش از سال ۱۳۷۳ تا ۱۳۷۹
 • عضو هیئت مدیره انجمن تنظیم خانواده از سال ۱۳۷۳ تا ۱۳۸۰
 • عضو شورای سیاست‌گذاری وزارت بهداشت از سال ۱۳۷۳ تا ۱۳۷۵
 • عضو گروه پزشکی شورای عالی برنامه‌ریزی از سال ۱۳۷۳ تا ۱۳۷۷
 • عضو کمیته علمی تنظیم خانواده وزارت بهداشتاز سال ۱۳۷۳ تا ۱۳۷۶
 • عضوشورای عالی آموزش مداوم جامعه پزشکی کشور از سال ۱۳۷۵ تا ۱۳۷۹
 • عضو شورای عالی نظام پزشکی کشور از سال ۱۳۷۵ تا ۱۳۷۹
 • عضو هیات عالی انتظامی نظام پزشکیاز سال ۱۳۷۵ تا ۱۳۷۹
 • کارشناس زنان و مامایی پزشکی قانونیاز سال ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۹
 • نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی دوره چهارم و پنجم
 • عضو هیات مؤسس انجمن علمی تخصصی باروری و ناباروری ایران
 • عضو کمیته اخلاق پزشکی در امر پژوهش
 • وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی در دولت دهم
 • رئیس شورای راهبردی حوزه سلامت و رفاه مرکز پژوهش‌های مجلس نهم
 • مشاور رئیس قوه قضاییه
 • عضو پیوسته و ریاست گروه سلامت زنان فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی
 • عضو هیات امنای کمیته امداد امام خمینی با حکم مقام معظم رهبری

Original Article

 • Comparison of osteogenic medium and uniaxial strain on differentiation of endometrial stem cells

 Fahimeh Sadat Tabatabaei1, Marzieh Vahid Dastjerdi, Maryam Jazayeri, Nooshin Haghighipour, Elahe Vahid Dastjerdie4,Marziyeh Bordbar5. Dental Research Journal / March 2013 / Vol 10 / Issue 2

 • Premature ovarian failure in a woman with abalanced 15;21 translocation: a case report

Sayedehafagh Hosseini*, Marzieh Vahid Dastjerdi, Zahra Asgari and Haydeh SamieeHosseini et al. Journal of Medical Case Reports 2011, 5:250 http://www.jmedicalcasereports.com/content/5/1/250

 • Clinical and Ultrasonographic Changes of the Breast after Use of Soy Isoflavones

 Sadaf Alipour*, Somayeh Afshar, Ashraf Moini, Marzieh Vahid Dastjerdi, Azin Saberi, Leila Bayani, Bita Eslami, Ladan Hosseini. Asian Pacific Journal of Cancer Prevention, Vol13, 2012

 • Islamic Republic of Iran,s Health : Achevements and Prospective.

Marzieh Vahid Dastjerdi. Iranian j publ Health , Vol 42, supple. 1 , 2013.Editorial

 • Health System Vision of Iran 2025,N.Rostamighooran

 H.Esmaielzadeh ,F.Rajabi R.Majdzadeh, B.Larijani , M. Vahid Dastjerdi . Iranian j publ Health , Vol 42, supple. 1 , 2013.pp18-22.Original Article

 • Intersectoral Collaboration to Develop Health Equaity Indicators in Iran

M Beheshtian , A O lyaee Manesh , SH Bonakdar , H Malek Afzali , B.Larijani , L Hosseini, , M. Vahid Dastjerdi. Iranian j publ Health , Vol 42, supple. 1 , 2013.pp31-35. National Report

 • The Code of Ethics for Nurse

F Zadeh , M Sanjari , M Ala, M Peymani , K Aramesh , A P arsapour , SS B agher Maddah , MA Cheraghi , GH Mirzabeigi, B.Larijani, M. Vahid Dastjerdi.  Iranian j publ Health , Vol 42, supple. 1 , 2013.pp 1-8 . National Report