یاس(۱ NICU ):

بخش مراقبت های ویژه نوزادان یا ان.آی.سی.یو قسمتی از بیمارستان است که برای ارایه خدمات درمانی و مراقبتی به نوزادان «بیمار» یا «نارس» در نظر گرفته می شود….

رئیس بخش

دکتر شاهین نریمان

سرپرستار

فریبا نوری

  • نوزادان پره مچوردیتی

  • نوزادان پره ترم

  • نوزادان ترم یا مچور

  • بیماران با منشاء و علل مادرزادی

  • بیماران با منشاء ژنتیکی

  • بیماران با منشاء آنرمال مادرزادی

از جمله بیماری های حین تولد نوزادان بستری در بخش: آسفیکی، آسپراسیون ، دکلمان، صدمات زایمانی و یا ضربه های حین زایمان بر مغز و سایر اندام ها که باعث شکستگی اندام ها می شود.بیماری های بعد از تولد عبارتند از: نارس بودن نوزاد یا علل مادرزادی، ژنتیکی یا متابولیکی و یا ناهنجاری های بدو تولد که عبارتند از آنسفالیت، هیدروسفال، میکروسفال، شکاف کام ، شکاف لب، انواع اسهال، انواع تشنج که عبارتند از: تشنج ناشی از کمبود کلسیم، تشنج ناشی از کمبود قند، تشنج در اثر مننژیت.

 

مسیر و محل بخش :