شکوفه(۲ NICU )

رئیس بخش

دکتر زهره فارسی

سرپرستار

اعظم مهدی زاده

 

  • ادامه درمان و بازیابی کامل سلامت نوزادانی که در بخش NICU بستری بوده اند.

  • نوزادان بدحال انتقالی از اتاق عمل و لیبر و بدون نیاز به ونتیلاتور

  • نوزادانی که در بدو تولد به ظاهر سالم به نظر می رسند اما پس از گذشت زمان و بروز بیماری به این بخش منتقل داده می شود.

  • نوزادانی دارای ایکتر(زردی)یا مشکلات تنفسی و….