خدمات مرکز توسعه پژوهش

آمار و اپیدمیولوژی

 محاسبه حجم نمونه
مشاوره متدلوژی
مشاوره آنالیز آماری
مشاوره جمع آوری داده و نمونه گیری
تهیه لیست رندومیزیشن در کارآزمایی بالینی

 

جستجو و مدیریت منابع

مشاوره درجستجوی منابع
مشاوره امور مدیریت منابع و Endnote
امور کامپیوتری

 

مقاله و پروپوزال

مشاوره نگارش مقاله
مشاوره نگارش پروپوزال
مشاوره تهیه پرسشنامه و چک لیست
مشاوره در تهیه رضایت نامه اخلاق
مشاوره ساب میت مقاله در ژورنال
مشاوره ساب میت خلاصه مقاله در کنگره

 

امور پایان نامه و طرح ها

هماهنگی امور پایان نامه
هماهنگی امور طرح های تحقیقاتی
مشاوره درثبت پژوهشیار
مشاوره در ثبت IRCT