“لیست کارگاه‌های پژوهشی در نیمه دوم سال ۱۳۹۴”

تاریخ کلاس مدرس
۹۴/۷/۲۳ مقاله‌نویسی مقدماتی جناب آقای دکتر آخوندزاده
۹۴/۹/۰۵ مقاله‌نویسی پیشرفته جناب آقای دکتر آخوندزاده
۹۴/۱۰/۲۴ نقد وداوری مقالات جناب آقای دکتر آخوندزاده

 

لازم به ذکر است کلیه کارگاه‌ها همراه با ارائه مدرک از معاونت پژوهشی دانشگاه می‌باشد.