میز خدمت راهی برای ارتباط مستقیم با مسئولان بیمارستان آرش میباشد.

راهنمای استفاده از این سامانه به شرح زیر است.

برای ورود به سامانه میز خدمت اینجا را کلیک کنید.