بیمارستان بانوان روئین تن آرش | واگذاری خدمات آمبولانس بیمارستان آرش