آموزشی – پژوهشی بیمارستان ما

بیمارستان ما، یک مرکز آموزشی – درمانی است و بیماران گرامی که برای درمان بیماری های زنان و زایمان مراجعه نموده اند، تحت مراقبت یک گروه پزشکی (شامل:اساتید فوق تخصص و متخصص، دستیاران تخصصی و دانشجویان پزشکی) قرار خواهند گرفت و در نهایت، مسئولیت تشخیص و درمان به عهده اساتید گروه است. در صورت مراجعه، برای درمـان بیماری های سایــر رشته های تخصصی، بیماران مستقیماً تحت مراقبت اساتید فوق تخصص و متخصص قرارخواهند گرفت.

پزشکان متخصص و فوق تخصص یا فلوشیپ

رشته های تخصصی:

زنان و زایمان، نازایی، بیهوشی، اطفال، جراحی عمومی، گوارش، طب فیزیکی، عفونی، آنکولوژی، ارولوژی و قلب و عروق، غدد، گوش و حلق و بینی- نوزادان

 

 

رشته های فوق تخصصی و فلوشیپی

فلوشیپ های رشته های زنان:

 • لاپاروسکوپی
 • نازایی
 • آنکولوژی زنان
 • پره ناتولوژی

فوق تخصص و فلوشیپ های سایر رشته ها:

 • جراحی سرطان
 • داخلی
 • غدد
 • داخلی-گوارش

مرکز تحقیقاتی

مرکز توسعه پژوهش

گروه های آموزشی

 • جراحی زنان و زایمان
 • طب اورژانس
 • نوزادان
 • رادیولوژی
 • جراحی عمومی
 • فلوشیپ لاپاروسکوپی زنان