ریاست بیمارستان

نام و نام خانوادگی: دکتر اشرف معینی

رتبه علمی: استاد

تخصص: متخصص زنان و زایمان- فلوشیپ نازایی

محل استقرار:  طبقه همکف-بلوک اداری-دفتر ریاست

تلفن:  ۰۲۱۷۷۷۸۷۹۸۸

داخلی: ۲۳۲۷

برو به صفحه

اشرف معینی

قائم مقام رئیس و معاون درمان بیمارستان

نام و نام خانوادگی: دکتر ریحانه پیرجانی

رتبه علمی: دانشیار

تخصص: جراح و متخصص زنان و زایمان-فلوشیپ پری ناتولوژی

محل استقرار: طبقه همکف-بلوک اداری-دفتر ریاست

تلفن:  ۰۲۱۷۷۷۸۷۹۸۸

داخلی: ۲۳۲۷

برو به صفحه

ریحانه پیرجانی

مدیر بیمارستان

نام و نام خانوادگی: دکتر مجید امینی- دکترای مدیریت بیمارستان

محل استقرار: طبقه همکف-بلوک اداری-دفتر مدیریت

تلفن:  ۰۲۱۷۷۷۸۷۹۸۸

داخلی: ۲۱۱۸

برو به صفحه

img_58811

معاون آموزشی بیمارستان

نام و نام خانوادگی: دکتر لادن کاشانی

رتبه علمی: دانشیار

تخصص: متخصص زنان و زایمان- فلوشیپ نازایی- IVF -لاپاراسکوپی- هیستروسکوپی

محل استقرار: طبقه سوم- دفتر آموزش

تلفن:  ۰۲۱۷۷۷۸۷۹۸۸

داخلی:  ۲۱۰۵

 

برو به صفحه 

لادن کاشانی(معاون آموزشی)

رئیس امور مالی بیمارستان 

نام و نام خانوادگی: صفورا امیدی

سمت: رئیس حسابداری و درآمد بیمارستان

محل استقرار: طبقه همکف

تلفن:  ۰۲۱۷۷۷۸۷۹۸۸

داخلی: ۲۱۱۲

برو به صفحه

img_1202

معاون پژوهشی بیمارستان

نام و نام خانوادگی: دکتر ریحانه حسینی

رتبه علمی: استادیار

تخصص: جراح و متخصص زنان و زایمان- فلوشیپ لاپاروسکوپی

محل استقرار: طبقه سوم-دفتر پژوهش

تلفن:  ۰۲۱۷۷۷۸۷۹۸۸

داخلی: ۲۲۱۱

برو به صفحه

ریحانه حسینی

مدیر پرستاری

نام و نام خانوادگی: طاهره شکوهی-کارشناس پرستاری

محل استقرار: طبقه اول -بلوک اداری- دفتر پرستاری

تلفن:  ۰۲۱۷۷۷۸۷۹۸۸

داخلی: ۲۱۱۱

برو به صفحه

photo_2016-08-23_14-05-47

سرپرست امور اداری

نام و نام خانوادگی: راضیه مالمیر-کارشناس ارشد امور بیمارستانی

محل استقرار: طبقه همکف- بلوک اداری-دفتر امور عمومی

تلفن:  ۰۲۱۷۷۷۸۷۹۸۸

داخلی: ۲۱۱۴

برو به صفحه

v9sh0ucrsed0nfpfd8lf0erf1