دکتر اکرم قهقائی نظام آبادی

متخصص جراحی زنان و زایمان

محل فعالیت: بیمارستان جامع بانوان آرش

سمت: فلوشیپ آنکولوژی زنان

توانمندی ها: انجام کلیه اعمال جراحی زنان و آنکولوژی زنان (ژنیکوآنکولوژی)، غربالگری سرطان های زنان، کولپوسکوپی و هیستروسکوپی، مراقبت بارداری و زایمان بدون درد

روز های کاری

 

درمانگاه ژنیکولوژی:

روز های پنج شنبه

درمانگاه فوق تخصصی کولپوسکوپی و آنکولوژی زنان:

روز های دوشنبه (صبح)

کلینیک ویژه اساتید زنان (ویزیت مستقیم توسط اساتید):

روز های سه شنبه

 

آشنایی به زبان های خارجی:

سلام! من اولین خط هدینگ هستم، آزادی که منو تغییر بدی 🙂

علایق پژوهشی:

سلام! من اولین خط هدینگ هستم، آزادی که منو تغییر بدی 🙂

مقالات چاپ شده در مقالات داخلی:

مقالات چاپ شده در مقالات خارجی: