دکتر طاهره حسن نیا

متخصص داخلی

محل فعالیت: بیمارستان جامع بانوان آرش

سمت: فوق تخصص بیماری های کلیه و فشارخون

جایگاه آموزشی: اطلاعاتی ثبت نشده

آشنایی به زبان های خارجی:

سلام! من اولین خط هدینگ هستم، آزادی که منو تغییر بدی 🙂

علایق پژوهشی:

سلام! من اولین خط هدینگ هستم، آزادی که منو تغییر بدی 🙂

مقالات چاپ شده در مقالات داخلی:

مقالات چاپ شده در مقالات خارجی:

 

پاسخ دهید