دکتر رعنا کریمی

دکتر رعنا کریمی متخصص زنان و زایمان محل فعالیت: بیمارستان جامع بانوان آرش سمت: استادیار توانمندی ها: انجام کلیه اعمال جراحی زنان، اقدامات تشخیصی و درمانی، مراقبت بارداری و زایمان بدون درد روز های کاری درمانگاه تخصصی زنان و زایمان (ویزیت مشترک اساتید و دستیاران): روز های شنبه کلینیک ویژه اساتید زنان عصر (ویزیت مستقیم توسط اساتید):…