دکتر سعید بیطرفان

دکتر سعید بیطرفان فوق تخصص بیماری قلب کودکان محل فعالیت: درمانگاه اطفال بیمارستان جامع بانوان آرش تخصص:فوق تخصص بیماری قلب کودکان و متخصص اطفال روز های درمانگاه: روز های زوج از ساعت ۸ لغایت ۱۲ صبح اکو قلب جنینتألیف و ترجمه مواردی که نیاز به اکو قلب جنین است: دیابت مادر استفاده از روش های ایجاد…