دکتر فرحناز صالحی نیا

دکتر فرحناز صالحی نیا داخلی(فوق تخصص غدد و متابولیسم) محل فعالیت: بیمارستان جامع بانوان آرش سمت: عضو هیات علمی جایگاه آموزشی:  توانمندی هاعلاقمندی هاتألیف و ترجمه آشنایی به زبان های خارجی: علایق پژوهشی: مقالات چاپ شده در مقالات داخلی: مقالات چاپ شده در مقالات خارجی:   جزئیات

دکتر حمید احمدی

دکتر حمید احمدی جراح عمومی محل فعالیت: بیمارستان جامع بانوان آرش تخصص: بورد تخصصی جراح عمومی (فلوشیپ جراحی پستان) روز کاری: دوشنبه و پنجشنبه (صبح) توانمندی هاعلاقمندی هاتألیف و ترجمه آشنایی به زبان های خارجی: علایق پژوهشی: مقالات چاپ شده در مقالات داخلی: مقالات چاپ شده در مقالات خارجی:   جزئیات

دکتر محمدحسین صادقیان

دکتر محمدحسین صادقیان متخصص پزشکی قانونی محل فعالیت: بیمارستان جامع بانوان آرش سمت: متخصص پزشکی قانونی   توانمندی هاعلاقمندی هاخدمات کلینیک پزشکی قانونی -بیماران دارای بیماری زمینه ایDM, HTN, CVD و غیره که برای انجام پروسیجر های مختلف نیاز به بیهوشی دارند. همچنین در این گروه بیماران که زایمان سخت دارند نیز قرار می گیرند.… جزئیات

دکتر سمیه عرب زاده

دکتر سمیه عرب زاده روانپزشک محل فعالیت: بیمارستان جامع بانوان آرش روز های کاری درمانگاه روانپزشکی: روز های سه شنبه (عصر) توانمندی هاعلاقمندی هاتألیف و ترجمه آشنایی به زبان های خارجی: علایق پژوهشی: مقالات چاپ شده در مقالات داخلی: مقالات چاپ شده در مقالات خارجی:   جزئیات