دکتر فرحناز صالحی نیا

دکتر فرحناز صالحی نیا داخلی(فوق تخصص غدد و متابولیسم) محل فعالیت: بیمارستان جامع بانوان آرش سمت: عضو هیات علمی جایگاه آموزشی:  توانمندی هاعلاقمندی هاتألیف و ترجمه آشنایی به زبان های خارجی: علایق پژوهشی: مقالات چاپ شده در مقالات داخلی: مقالات چاپ شده در مقالات خارجی:   جزئیات