واحد تغذیه و رژیم درمانی

بخش تغذیه شامل دو بخش اصلی میباشد:
۱- بخش تغذیه و رژیم درمانی که شامل: مشاوره تغذیه و رژیم درمانی برای بیماران بستری بخش های بیمارستان و ویزیت تغذیه و رژیم درمانی برای مراجعین سرپایی به کلینیک تغذیه می باشد که درمانگاه تغذیه روزهای یکشنبه و چهارشنبه ساعت ۱۲-۹ صبح برقرار می باشد.
۲- بخش مدیریت خدمات غذایی که شامل: a) نظارت بر کار پیمانکار بخش غذا در تمام مراحل خرید مواد غذایی، ورود به انبار و آشپزخانه، تهیه و پخت، نگهداری و توزیع غذا برای بیماران و پرسنلb) تنظیم برنامه غذایی برای بیماران و پرسنل و نظارت بر اجرای آن

جزئیات

واحد مهندسی تجهیزات پزشکی

واحد مهندسی تجهیزات پزشک بیمارستان آرش وظیفه مدیریت کلیه امور مرتبط با مهندسی تجهیزات پزشکی را عهده دار بوده و درحال حاضر دارای ۲ نفر پرسنل تمام وقت میباشد.

جزئیات

واحد پذیرش و مدارک پزشکی

واحد پذیرش و مدارک پزشکی : مسئول بخش کبری حسینی همکاران معصومه محمدی، مهرداد چگرنه، رامش رئوفی، فاطمه جمشیدی ، منیژه سعید خانی، مینا دلبری، امین صفاری، الهام نوائی، اعظم بیاتی، مریم زندی شامل پذیرش (درمانگاه، اورژانس و بستری)،کدگذاری، بایگانی مدارک پزشکی و اسکن پرونده ها   با توجه به چهار واحد تشکیل دهنده در بخش… جزئیات

واحد بهداشت محیط

وظایف بخش بهداشت محیط
۱) کنترل بهداشتی آب مصرفی بیمارستان و نظارت بر عملکرد سیستم تصفیه فاضلاب
۲) گندزدایی بخش ها و قسمت های مختلف بیمارستان و کنترل بخش ها از نظر بهداشتی
و…

جزئیات

واحد اداری

واحد اداری: مسئول دفتر ریاست و مدیریت نرگس زندی سرپرست امور اداری، مسئول امور عمومی و کارشناس امور بیمارستان راضیه مالمیر مسئول کارگزینی نسرین سوری کارگزین نرگس یاوری   مسئول دبیرخانه صدیقه فخارنیا مسئول امور قراردادها و برونسپاری و حضورغیاب لیلا رسولی  مسئول واحد سمعی-بصری، روابط عمومی و شکایات زهرا نخستین کارشناس امور عمومی لیلا… جزئیات