دکتر زهرا عسگری

دکتر  زهرا عسگری متخصص زنان و زایمان(فلوشیپ لاپاروسکوپی) محل فعالیت:بیمارستان جامع بانوان آرش سمت: رئیس بخش اتاق عمل لاپاروسکوپی روز های کاری درمانگاه فوق تخصصی لاپاروسکوپی: روز های شنبه- سه شنبه وب سایت رسمی: http://www.arashlap.ir/staff/zahra_asgari توانمندی هاعلاقمندی هاتألیف و ترجمه   جزئیات