دکتر محبوبه عابدی

دکتر محبوبه عابدی متخصص رادیولوژی محل فعالیت: بخش رادیولوژی بیمارستان جامع بانوان آرش سمت: متخصص رادیولوژی روز های پذیرش: یکشنبه-سه شنبه- پنجشنبه (از ساعت ۸ صبح) توانمندی هاعلاقه مندی هاتألیف و ترجمه آشنایی به زبان های خارجی: علایق پژوهشی: مقالات چاپ شده در مقالات داخلی: مقالات چاپ شده در مقالات خارجی: جزئیات

دکتر معصومه نتاج مجد

دکتر معصومه نتاج مجد متخصص بیهوشی محل فعالیت: بیمارستان جامع بانوان آرش سمت: معاون درمان-مسئول بهبود کیفیت و رئیس بخش ICU فوق تخصص:  فلوشیپ مراقبت های ویژه وب سایت رسمی: لطفا به اینجا مراجعه نمائید. توانمندی هاعلاقمندی هاتألیف و ترجمه آشنایی به زبان های خارجی: علایق پژوهشی: مقالات چاپ شده در مقالات داخلی: مقالات چاپ شده در… جزئیات

نسرین فریدی

دکتر نسرین فریدی متخصص بیهوشی محل فعالیت: اطلاعاتی ثبت نشده سمت: اطلاعاتی ثبت نشده جایگاه آموزشی: اطلاعاتی ثبت نشده توانمندی هاعلاقه مندی هاتألیف و ترجمه آشنایی به زبان های خارجی: علایق پژوهشی: مقالات چاپ شده در مقالات داخلی: مقالات چاپ شده در مقالات خارجی: جزئیات

دکتر امیرحسین موحدیان

دکتر امیرحسین موحدیان متخصص نوزادان و اطفال(فوق تخصص قلب اطفال) محل فعالیت: بیمارستان جامع بانوان آرش روز های کاری درمانگاه فوق تخصصی قلب و اکوکاردیوگرافی اطفال:  روز های یکشنبه -سه شنبه (صبح) توانمندی هاعلاقمندی هاتألیف و ترجمه آشنایی به زبان های خارجی: علایق پژوهشی: مقالات چاپ شده در مقالات داخلی: مقالات چاپ شده در مقالات… جزئیات

دکتر شاهین نریمان

دکتر شاهین نریمان متخصص نوزادان و اطفال محل فعالیت:بیمارستان جامع بانوان آرش سمت: رئیس بخش NICU 1 (یاس) بیمارستان جامع بانوان آرش وب سایت رسمی: http://drnariman.com/Home.aspx     توانمندی هاعلاقمندی هاتألیف و ترجمه آشنایی به زبان های خارجی: علایق پژوهشی: مقالات چاپ شده در مقالات داخلی: مقالات چاپ شده در مقالات خارجی:   جزئیات

دکتر نیما طاهری

دکتر نیما طاهری متخصص نوزادان و اطفال محل فعالیت: بیمارستان جامع بانوان آرش روز های کاری درمانگاه اطفال(صبح): روز های سه شنبه توانمندی هاعلاقمندی هاتألیف و ترجمه آشنایی به زبان های خارجی: علایق پژوهشی: مقالات چاپ شده در مقالات داخلی: مقالات چاپ شده در مقالات خارجی:   جزئیات

دکتر آذین صابری

دکتر آذین صابری متخصص جراحی عمومی محل فعالیت: بیمارستان جامع بانوان آرش روز های کاری درمانگاه جراحی عمومی و فوق تخصصی:  روز های شنبه-سه شنبه-چهارشنبه (صبح)- دوشنبه (عصر) توانمندی هاعلاقمندی هاتألیف و ترجمه آشنایی به زبان های خارجی: علایق پژوهشی: مقالات چاپ شده در مقالات داخلی: مقالات چاپ شده در مقالات خارجی:   جزئیات

دکتر مهدی شفیعی

دکتر مهدی شفیعی مغز و اعصاب محل استقرار: درمانگاه نورولوژی بیمارستان جامع بانوان آرش روز های درمانگاه: سه شنبه- چهارشنبه - پنج شنبه  نوار عصب -عضله: چهارشنبه و پنج شنبه توانمندی هاعلاقه مندی هاتألیف و ترجمه آشنایی به زبان های خارجی: علایق پژوهشی: مقالات چاپ شده در مقالات داخلی: مقالات چاپ شده در مقالات خارجی:… جزئیات

دکتر محمدرضا شیوا

دکتر محمدرضا شیوا متخصص نوزادان و اطفال محل فعالیت: بیمارستان جامع بانوان آرش سمت: رئیس بخش بهار (نوزادان سطح ۱) روز های کاری درمانگاه اطفال: روز های شنبه-یکشنبه-پنج شنبه توانمندی هاعلاقه مندی هاتألیف و ترجمه آشنایی به زبان های خارجی: علایق پژوهشی: مقالات چاپ شده در مقالات داخلی: مقالات چاپ شده در مقالات خارجی:   جزئیات