دکتر فرحناز وفایی زاده

دکتر فرحناز وفایی زاده خون و آنکولوژی (شیمی درمانی) محل فعالیت: درمانگاه بیمارستان جامع بانوان آرش روزهای کاری درمانگاه آنکولوژی: روز های شنبه (صبح) توانمندی هاعلاقه مندی هاتألیف و ترجمه آشنایی به زبان های خارجی: علایق پژوهشی: مقالات چاپ شده در مقالات داخلی: مقالات چاپ شده در مقالات خارجی: جزئیات

دکتر مرضیه نوردی ماسوله

دکتر مرضیه نوردی متخصص بیهوشی محل فعالیت: اطلاعاتی ثبت نشده سمت: اطلاعاتی ثبت نشده جایگاه آموزشی: اطلاعاتی ثبت نشده توانمندی هاعلاقه مندی هاتألیف و ترجمه آشنایی به زبان های خارجی: علایق پژوهشی: مقالات چاپ شده در مقالات داخلی: مقالات چاپ شده در مقالات خارجی: جزئیات

دکتر مژده نواب

دکتر مژده نواب کلیه و مجاری ادراری و نوار مثانه محل فعالیت: ادرمانگاه بیمارستان جامع بانوان آرش روز های کاری درمانگاه جراحی کلیه، مجاری ادراری و نوار مثانه:  روز های یکشنبه (صبح) توانمندی هاعلاقه مندی هاتألیف و ترجمه آشنایی به زبان های خارجی: علایق پژوهشی: مقالات چاپ شده در مقالات داخلی: مقالات چاپ شده در… جزئیات

دکتر مریم ربیعی

دکتر مریم ربیعی متخصص زنان و زایمان(فلوشیپ پریناتولوژی) محل فعالیت: بیمارستان جامع بانوان آرش روز های کاری درمانگاه تخصصی زنان و زایمان (ویزیت مشترک اساتید و دستیاران): روز های پنج شنبه   کلینیک ویژه اساتید زنان عصر (ویزیت مستقیم توسط اساتید): روز های شنبه   توانمندی هاعلاقمندی هاتألیف و ترجمه آشنایی به زبان های خارجی:… جزئیات

دکتر لادن محرم زاده

دکتر لادن محرم زاده متخصص بیهوشی محل فعالیت: اطلاعاتی ثبت نشده سمت: اطلاعاتی ثبت نشده جایگاه آموزشی: اطلاعاتی ثبت نشده توانمندی هاعلاقه مندی هاتألیف و ترجمه آشنایی به زبان های خارجی: علایق پژوهشی: مقالات چاپ شده در مقالات داخلی: مقالات چاپ شده در مقالات خارجی: جزئیات

دکتر فیروزه فیض

دکتر فیروزه فیض داخلی(فوق تخصص غدد و متابولیسم) محل فعالیت: درمانگاه بیمارستان جامع بانوان آرش سمت: استادیار روزهای کاری درمانگاه غدد و دیابت (صبح): روز های یکشنبه-سه شنبه- پنج شنبه توانمندی هاعلاقه مندی هاتألیف و ترجمه آشنایی به زبان های خارجی: علایق پژوهشی: مقالات چاپ شده در مقالات داخلی: مقالات چاپ شده در مقالات خارجی: جزئیات

دکتر سوسن فرمند راد

دکتر سوسن فرمند راد داخلی(فوق تخصص گوارش و کبد) محل فعالیت: درمانگاه فوق تخصصی گوارش و کبد بیمارستان جامع بانوان آرش روز های کاری درمانگاه گوارش و کبد(صبح):   روزهای یک شنبه- دوشنبه- چهارشنبه آندوسکوپی و کولونوسکوپی (صبح):   روزهای شنبه و سه شنبه   توانمندی هاعلاقه مندی هاتألیف و ترجمه آشنایی به زبان های خارجی: علایق پژوهشی:… جزئیات

محبوبه عابدی

دکتر محبوبه عابدی رادیولوژی محل فعالیت: اطلاعاتی ثبت نشده سمت: اطلاعاتی ثبت نشده جایگاه آموزشی: اطلاعاتی ثبت نشده توانمندی هاعلاقه مندی هاتألیف و ترجمه آشنایی به زبان های خارجی: علایق پژوهشی: مقالات چاپ شده در مقالات داخلی: مقالات چاپ شده در مقالات خارجی: جزئیات

دکتر کامران یازرلو

دکتر کامران یازرلو متخصص بیهوشی محل فعالیت: اطلاعاتی ثبت نشده سمت: اطلاعاتی ثبت نشده جایگاه آموزشی: اطلاعاتی ثبت نشده توانمندی هاعلاقه مندی هاتآلیف و ترجمه آشنایی به زبان های خارجی: علایق پژوهشی: مقالات چاپ شده در مقالات داخلی: مقالات چاپ شده در مقالات خارجی:   جزئیات

دکتر معصومه نتاج مجد

دکتر معصومه نتاج مجد متخصص بیهوشی محل فعالیت: بیمارستان جامع بانوان آرش سمت: معاون درمان-مسئول بهبود کیفیت و رئیس بخش ICU فوق تخصص:  فلوشیپ مراقبت های ویژه وب سایت رسمی: لطفا به اینجا مراجعه نمائید. توانمندی هاعلاقمندی هاتألیف و ترجمه آشنایی به زبان های خارجی: علایق پژوهشی: مقالات چاپ شده در مقالات داخلی: مقالات چاپ شده در… جزئیات