جلسه کارگروه صیانت از حقوق شهروندی در بیمارستان جامع بانوان آرش تشکیل شد

این جلسه به منظور پیشبرد اهداف عالیه و هم اندیشی در جهت رفع مشکلات و موانع موجود در حوزه صیانت از حقوق شهروندی در بیمارستان جامع بانوان آرش تشکیل شد.

جزئیات

حضور معاون غذا و دارو در جلسه روسای بخش‌های بیمارستان‌های آرش و شریعتی

به همت معاونت غذا و دارو، جلسه‌ای باهدف بررسی راهکارهای افزایش ایمنی بیمار درزمینهٔ گزارش دهی عوارض جانبی و خطاهای دارویی در بیمارستان‌های آرش و شریعتی برگزار شد

جزئیات