برگزاری جلسه اعتباربخشی و اخلاق حرفه ای

برگزاری جلسه اعتباربخشی و اخلاق حرفه ای در بیمارستان آرش در تاریخ ۲ اسفند و با حضور دکتر معینی-رئیس بیمارستان، دکتر پیرجانی-قائم مقام رئیس،دکتر امینی-مدیر بیمارستان، خانم شکوهی-مترون و همکاران واحدهای درمانی برگزار و پیرامون نتیجه ارزیابی اعتباربخشی و همچنین توصیه به مراعات اخلاق حرفه ای و شئونات اسلامی بحث و گفتگویی مطرح شد. این جلسه به…

جزئیات