آموزش بیمار

واحد آموزش سلامت به بیماران داناترین مردم کسى است که دانش دیگران را به دانش خود بیفزاید .پیامبر اکرم (ص) نام و نام خانوادگی نغمه مبینی سمت مسول آموزش به بیمار تحصیلات کارشناس ارشد پرستاری پست الکترونیک MOBINI1568@YAHOO.COM تلفن ۷۷۸۸۳۲۸۴ مسیر دستیابی قسمت پژوهش این واحد تحت نظارت دفتر پرستاری و ریاست بیمارستان و دفتر… جزئیات