اتاق عمل جنرال

اتاق عمل جنرال اتاق عمل جنرال توضیحات بخش : رئیس بخش: دکتر ریحانه حسینی سرپرستار: زهرا مروتی اطلاعات: انجام اعمال بزرگ جراحی زنان،ترمیمی زنان واز طریق لاپاراسکوپی نظیر LAVH  و... انجام عمل های جراحی جهت تشخیص ودرمان بیماریهای خوش خیم وبد خیم نظیر هیستروسکوپی ودر پستان نظیر بیوپسی پستان ویاماستکتومی انجام عمل های جراحی عمومی… جزئیات