واحد مددکاری

رحیمه عظیمی   محل فعالیت: واحد مددکاری بیمارستان جامع بانوان آرش سمت: مسئول مددکاری و مشاوره بیمارستان شرح وظایف مددکاریسوابق شغلیسوابق آموزشی و پژوهشی ویزیت روزانه به بخش های بیمارستانی با هدف موردیابی و پیگیری های لازم مصاحبه با بیمار و خانواده وی جهت بررسی و ثبت در فرم گزارش مددکاری اجتماعی ارزیابی و اولویت بندی… جزئیات

واحد مالی و حسابداری

واحد مالی و حسابداری : در ابتدا واحد ترخیص واقع در سالن ورودی بیمارستان و با نمای شیشه ای و بعد از آن واحد درآمد قرار گرفته و سپس در امتداد آن واحد حسابداری، حقوق و دستمزد و هزینه میباشد.   رئیس حسابداری زهرا یادگاری کارشناسان لیلا حقیقت- شیما بوبرکه-مینا دلبری- ربابه ابوالحسنی-سکینه عباسی جمعدار… جزئیات

واحد تغذیه و رژیم درمانی

بخش تغذیه شامل دو بخش اصلی میباشد:
۱- بخش تغذیه و رژیم درمانی که شامل: مشاوره تغذیه و رژیم درمانی برای بیماران بستری بخش های بیمارستان و ویزیت تغذیه و رژیم درمانی برای مراجعین سرپایی به کلینیک تغذیه می باشد که درمانگاه تغذیه روزهای یکشنبه و چهارشنبه ساعت ۱۲-۹ صبح برقرار می باشد.
۲- بخش مدیریت خدمات غذایی که شامل: a) نظارت بر کار پیمانکار بخش غذا در تمام مراحل خرید مواد غذایی، ورود به انبار و آشپزخانه، تهیه و پخت، نگهداری و توزیع غذا برای بیماران و پرسنلb) تنظیم برنامه غذایی برای بیماران و پرسنل و نظارت بر اجرای آن

جزئیات

واحد مهندسی تجهیزات پزشکی

واحد مهندسی تجهیزات پزشک بیمارستان آرش وظیفه مدیریت کلیه امور مرتبط با مهندسی تجهیزات پزشکی را عهده دار بوده و درحال حاضر دارای ۲ نفر پرسنل تمام وقت میباشد.

جزئیات

واحد پذیرش و مدارک پزشکی

واحد پذیرش و مدارک پزشکی : مسئول بخش کبری حسینی همکاران معصومه محمدی، مهرداد چگرنه، رامش رئوفی، فاطمه جمشیدی ، منیژه سعید خانی، مینا دلبری، امین صفاری، الهام نوائی، اعظم بیاتی، مریم زندی شامل پذیرش (درمانگاه، اورژانس و بستری)،کدگذاری، بایگانی مدارک پزشکی و اسکن پرونده ها   با توجه به چهار واحد تشکیل دهنده در بخش… جزئیات