دکتر مجید امینی

دکتر مجید امینی  دکتری مدیریت بیمارستان محل فعالیت: بیمارستان جامع بانوان آرش سمت: مدیریت بیمارستان جایگاه آموزشی: ارزیاب ارشد اعتباربخشی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی سوابق تحصیلیسوابق اجرائیتألیف و ترجمه دارای مدرک Post MBA از دانشگاه سوئد دکتری مدیریت کارشناسی ارشد در مدیریت امور بیمارستانی کارشناسی پرستاری کاردان بیهوشی بهداشت دهان و دندان (دندانپزشکی) سرپرست بیمارستان هلال احمر… جزئیات

مسئول امور اداری- راضیه مالمیر

مسئول امور اداری- راضیه مالمیر   محل فعالیت: بخش اداری بیمارستان جامع بانوان آرش سمت: مسئول امور اداری-مسئول امور عمومی جایگاه آموزشی:  توانمندی هاعلاقمندی هاتألیف و ترجمه آشنایی به زبان های خارجی: علایق پژوهشی: مقالات چاپ شده در مقالات داخلی: مقالات چاپ شده در مقالات خارجی:   جزئیات

دفتر توسعه پژوهش های بالینی بیمارستان جامع بانوان آرش

توضیحات بخش : ریاست مرکز: خانم دکتر ریحانه حسینی جراح و متخصص زنان و زایمان و فلوشیپ لاپاراسکوپی و معاون پژوهشی بیمارستان جامع بانوان آرش کارشناس مسول واحد : لادن حسینی این واحد از سال ۱۳۸۵ با هدف ارتقاء کیفیت سطح تحقیقات و توانمندی پژوهشگران تاسیس گردید. گروه هدف این مرکز اعضاء هیات علمی ،… جزئیات