دکتر امیر عمرانی

دکتر امیر عمرانی دکترای مدیریت بیمارستانی محل فعالیت:دفتر مدیریت سمت: مدیر بیمارستان     Education(Abstracts (in journalsWork Experience دکتری تخصصی - مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی- دانشگاه علوم پزشکی ایران Survey on nursing service quality by SERVQUAL at Tehran Social Security Organization hospitals‏ M Mohammadnia, B Delgoshaei, SH Tofighi, L Riahi, A Omrani‏ Journal of… جزئیات

مسئول امور اداری- راضیه مالمیر

مسئول امور اداری- راضیه مالمیر   محل فعالیت: بخش اداری بیمارستان جامع بانوان آرش سمت: مسئول امور اداری-مسئول امور عمومی جایگاه آموزشی:  توانمندی هاعلاقمندی هاتألیف و ترجمه آشنایی به زبان های خارجی: علایق پژوهشی: مقالات چاپ شده در مقالات داخلی: مقالات چاپ شده در مقالات خارجی:   جزئیات

دفتر توسعه پژوهش های بالینی بیمارستان جامع بانوان آرش

توضیحات بخش : ریاست مرکز: خانم دکتر ریحانه حسینی جراح و متخصص زنان و زایمان و فلوشیپ لاپاراسکوپی و معاون پژوهشی بیمارستان جامع بانوان آرش کارشناس مسول واحد : لادن حسینی این واحد از سال ۱۳۸۵ با هدف ارتقاء کیفیت سطح تحقیقات و توانمندی پژوهشگران تاسیس گردید. گروه هدف این مرکز اعضاء هیات علمی ،… جزئیات