بخش شقایق (داخلی-جراحی)

بخش شقایق (داخلی-جراحی) رئیس بخش دکتر طاهر سوری سرپرستار مژگان سعیدپور تعداد تخت دارای ۲۵ تخت، شامل ۶ تخت تحت نظر قلبی- عروقی با دستگاههای مانیتورینگ، یک اتاق کموتراپی با تجهیزات کامل و دستگاه سونی کیت و ان اس تی برای خانم های باردار می باشد. این بخش پذیرای خانم های باردار تحت نظر (دیابت)… جزئیات