بخش لاله (حاملگی پرخطر)

بخش لاله  (حاملگی پرخطر) رئیس بخش دکتر ریحانه پیرجانی سرپرستار معصومه لطفی تعداد تخت ۱۵ تخت فعال و ۸ اتاق (دارای ۷ اتاق آن دو تخته به علاوه یک اتاق یک تخته دیپلمات می باشد) امکانات فیزیکی کلیه اتاقهای بخش لاله مبله و به امکاناتی شامل کابینت(به همراه ظروف مورد استفاده از جنس کریستال) یخچال،… جزئیات