بخش ناباروی (IVF)

IVF (1) IVF (2) IVF (3) IVF (4)  بخش ناباروی (IVF) این بخش مجهز ترین بخش نازائی در میان بیمارستان های دولتی وابسته به دانشگاه می باشد. رئیس بخش دکتر لادن کاشانی سرپرستار فاطمه یوسفی امکانات اعمال جراحی لاپاراسکوپی تشخیصی و درمانی ، هیستروسکوپی تشخیصی و درمانی،ریکاوری، اتاق IUI، رختکن پرستاری و بیمار، اتاق استراحت،… جزئیات