دکتر رعنا کریمی

دکتر رعنا کریمی متخصص زنان و زایمان محل فعالیت: بیمارستان جامع بانوان آرش سمت: استادیار توانمندی ها: انجام کلیه اعمال جراحی زنان، اقدامات تشخیصی و درمانی، مراقبت بارداری و زایمان بدون درد روز های کاری درمانگاه تخصصی زنان و زایمان (ویزیت مشترک اساتید و دستیاران): روز های شنبه کلینیک ویژه اساتید زنان عصر (ویزیت مستقیم توسط اساتید):… جزئیات

دکتر طاهره فروغی فر

دکتر طاهره فروغی فر متخصص زنان و زایمان محل فعالیت: بیمارستان جامع بانوان آرش روز های کاری کلینیک ویژه اساتید زنان عصر: روز های شنبه توانمندی هاعلاقمندی هاتألیف و ترجمه آشنایی به زبان های خارجی: علایق پژوهشی: مقالات چاپ شده در مقالات داخلی: مقالات چاپ شده در مقالات خارجی:   جزئیات

دکتر مریم فرید مجتهدی

دکتر مریم فرید مجتهدی متخصص زنان و زایمان محل فعالیت: بیمارستان جامع بانوان آرش سمت: فلوشیپ نازایی، IVF توانمندی ها: انجام کلیه اعمال جراحی زنان، اقدامات تشخیصی و درمانی و نازایی (سونوگرافی واژینال، لاپاروسکوپی، هیستروسکوپی،IUI، IVF/ICSI)، مراقبت بارداری و زایمان بدون درد روز های کاری درمانگاه تخصصی زنان و زایمان (ویزیت مشترک اساتید و دستیاران): روز های شنبه… جزئیات

دکتر اکرم قهقائی نظام آبادی

دکتر اکرم قهقائی نظام آبادی متخصص جراحی زنان و زایمان محل فعالیت: بیمارستان جامع بانوان آرش سمت: فلوشیپ آنکولوژی زنان توانمندی ها: انجام کلیه اعمال جراحی زنان و آنکولوژی زنان (ژنیکوآنکولوژی)، غربالگری سرطان های زنان، کولپوسکوپی و هیستروسکوپی، مراقبت بارداری و زایمان بدون درد روز های کاری   درمانگاه ژنیکولوژی: روز های پنج شنبه درمانگاه فوق تخصصی کولپوسکوپی… جزئیات

دکتر مریم ربیعی

دکتر مریم ربیعی متخصص زنان و زایمان(فلوشیپ پریناتولوژی) محل فعالیت: بیمارستان جامع بانوان آرش روز های کاری درمانگاه تخصصی زنان و زایمان (ویزیت مشترک اساتید و دستیاران): روز های پنج شنبه   کلینیک ویژه اساتید زنان عصر (ویزیت مستقیم توسط اساتید): روز های شنبه   توانمندی هاعلاقمندی هاتألیف و ترجمه آشنایی به زبان های خارجی:… جزئیات

دکتر مریم خوشیده

دکتر مریم خوشیده متخصص زنان و زایمان سمت:  استاد مسئول آموزش دستیاران -رئیس بخش نرگس (زایمان ۱) جایگاه آموزشی: معاون آموزشی روز های کاری درمانگاه تخصصی زنان و زایمان صبح (ویزیت مشترک اساتید و دستیاران): روز های سه شنبه درمانگاه ژنیکولوژی: روز های چهارشنبه کلینیک ویژه اساتید زنان عصر (ویزیت مستقیم توسط اساتید): روز های دوشنبه… جزئیات

دکتر افسانه تهرانیان

دکتر افسانه تهرانیان متخصص زنان و زایمان(فلوشیپ آنکولوژی)اا محل فعالیت:بیمارستان جامع بانوان آرش سمت: رئیس بخش نیلوفر (زایمان ۲) جایگاه آموزشی: دانشیار روز های کاری درمانگاه تخصصی زنان و زایمان (میزیت مشترک اساتید و دستیاران): روز های یک شنبه و دوشنبه درمانگاه ژنیکولوژی: روز های دوشنبه درمانگاه فوق تخصصی کولپوسکوپی و آنکولوژی زنان: روز های دوشنبه… جزئیات

دکتر لادن کاشانی

دکتر لادن کاشانی متخصص زنان و زایمان(فلوشیپ نازایی) فوق تخصص فلوشیپ نازایی IVF لاپاراسکوپی ، هیستروسکوپی محل فعالیت:مرکز توسعه آموزش بالینی بیمارستان  جامع بانوان آرش  سمت: رئیس بیمارستان جایگاه آموزشی: دانشیار و عضو گروه زنان دانشگاه علوم پزشکی تهران  روز های کاری درمانگاه تخصصی زنان و زایمان (ویزیت مشترک اساتید و دستیاران): روز های چهارشنبه درمانگاه… جزئیات

دکتر ریحانه پیرجانی

دکتر ریحانه پیرجانی متخصص زنان و زایمان(فلوشیپ پریناتولوژی) محل فعالیت: بیمارستان جامع بانوان آرش سمت: عضو هیات علمی جایگاه آموزشی: دانشیار روز های کاری درمانگاه تخصصی زنان و زایمان (ویزیت مشترک اساتید و دستیاران): روز های شنبه درمانگاه پره ناتولوژی (مشاور های فوق تخصصی مادر و جنین، سونوگرافی حاملگی): روز های یکشنبه -پنج شنبه (صبح)… جزئیات

دکتر اشرف معینی

دکتر اشرف معینی متخصص زنان و زایمان(فلوشیپ نازایی) محل فعالیت: بیمارستان جامع بانوان آرش سمت: عضو هیات علمی جایگاه آموزشی: استاد  روز های کاری درمانگاه فوق تخصصی زنان -زایمان و  نازایی (IVF): روز های شنبه- دوشنبه (صبح) توانمندی هاسوابق اجرائیتألیف و ترجمه آشنایی به زبان های خارجی: انگلیسی رئیس بیمارستان جامع بانوان آرش از سال ۸۴ تاکنون… جزئیات