معرفی کتابخانه

معرفی کتابخانه مسئول کتابخانه سارا احمدی زاده ( ارشد کتابداری و اطلاع رسانی )   توضیحات کتابخانه بیمارستان جامع بانوان آرش با هدف ارتقا سطح فعالیت های پژوهش و آموزش به عنوان کتابخانه تخصصی شروع به کار کرده است . کتابخانه واقع در طبقه سوم بیمارستان در محیطی آرام و به دور از هیاهوی بخش… جزئیات