واحد پذیرش و مدارک پزشکی

واحد پذیرش و مدارک پزشکی : مسئول بخش کبری حسینی همکاران معصومه محمدی، مهرداد چگرنه، رامش رئوفی، فاطمه جمشیدی ، منیژه سعید خانی، مینا دلبری، امین صفاری، الهام نوائی، اعظم بیاتی، مریم زندی شامل پذیرش (درمانگاه، اورژانس و بستری)،کدگذاری، بایگانی مدارک پزشکی و اسکن پرونده ها   با توجه به چهار واحد تشکیل دهنده در بخش… جزئیات