دکتر رعنا کریمی

دکتر رعنا کریمی متخصص زنان و زایمان محل فعالیت: بیمارستان جامع بانوان آرش سمت: استادیار توانمندی ها: انجام کلیه اعمال جراحی زنان، اقدامات تشخیصی و درمانی، مراقبت بارداری و زایمان بدون درد روز های کاری درمانگاه تخصصی زنان و زایمان (ویزیت مشترک اساتید و دستیاران): روز های شنبه کلینیک ویژه اساتید زنان عصر (ویزیت مستقیم توسط اساتید):… جزئیات

دکتر سعید بیطرفان

دکتر سعید بیطرفان فوق تخصص بیماری قلب کودکان محل فعالیت: درمانگاه اطفال بیمارستان جامع بانوان آرش تخصص:فوق تخصص بیماری قلب کودکان و متخصص اطفال روز های درمانگاه: روز های زوج از ساعت ۸ لغایت ۱۲ صبح اکو قلب جنینتألیف و ترجمه مواردی که نیاز به اکو قلب جنین است: دیابت مادر استفاده از روش های ایجاد… جزئیات

دکتر هابیل گریوانی

دکتر هابیل گریوانی متخصص جراحی عمومی بیشترین زمینه فعالیت: جراحی چاقی ولاپاروسکوپی محل فعالیت: بیمارستان جامع بانوان آرش روز های درمانگاه: سه شنبه (صبح) و شنبه (عصر) توانمندی هاعلاقمندی هاتألیف و ترجمه آشنایی به زبان های خارجی: علایق پژوهشی: مقالات چاپ شده در مقالات داخلی: مقالات چاپ شده در مقالات خارجی:   جزئیات

دکتر فضه الیاسی نیا

دکتر فضه الیاسی نیا جراحی عمومی-فلوشیپ لاپاروسکوپی محل فعالیت: بیمارستان جامع بانوان آرش سمت: فلوشیپ جایگاه آموزشی: استادیار روز های درمانگاه:  سه شنبه (صبح) توانمندی هاعلاقمندی هاتألیف و ترجمه آشنایی به زبان های خارجی: علایق پژوهشی: مقالات چاپ شده در مقالات داخلی: مقالات چاپ شده در مقالات خارجی:   جزئیات

دکتر فرحناز صالحی نیا

دکتر فرحناز صالحی نیا داخلی(فوق تخصص غدد و متابولیسم) محل فعالیت: بیمارستان جامع بانوان آرش سمت: عضو هیات علمی جایگاه آموزشی:  توانمندی هاعلاقمندی هاتألیف و ترجمه آشنایی به زبان های خارجی: علایق پژوهشی: مقالات چاپ شده در مقالات داخلی: مقالات چاپ شده در مقالات خارجی:   جزئیات

دکتر حمید احمدی

دکتر حمید احمدی جراح عمومی محل فعالیت: بیمارستان جامع بانوان آرش تخصص: بورد تخصصی جراح عمومی (فلوشیپ جراحی پستان) روز کاری: دوشنبه و پنجشنبه (صبح) توانمندی هاعلاقمندی هاتألیف و ترجمه آشنایی به زبان های خارجی: علایق پژوهشی: مقالات چاپ شده در مقالات داخلی: مقالات چاپ شده در مقالات خارجی:   جزئیات

دکتر محمدحسین صادقیان

دکتر محمدحسین صادقیان متخصص پزشکی قانونی محل فعالیت: بیمارستان جامع بانوان آرش سمت: متخصص پزشکی قانونی   توانمندی هاعلاقمندی هاخدمات کلینیک پزشکی قانونی -بیماران دارای بیماری زمینه ایDM, HTN, CVD و غیره که برای انجام پروسیجر های مختلف نیاز به بیهوشی دارند. همچنین در این گروه بیماران که زایمان سخت دارند نیز قرار می گیرند.… جزئیات

دکتر سمیه عرب زاده

دکتر سمیه عرب زاده روانپزشک محل فعالیت: بیمارستان جامع بانوان آرش روز های کاری درمانگاه روانپزشکی: روز های سه شنبه (عصر) توانمندی هاعلاقمندی هاتألیف و ترجمه آشنایی به زبان های خارجی: علایق پژوهشی: مقالات چاپ شده در مقالات داخلی: مقالات چاپ شده در مقالات خارجی:   جزئیات

دکتر ماندانا بصیرنیا

دکتر ماندانا بصیرنیا متخصص اطفال و نوزادان محل فعالیت:بیمارستان جامع بانوان آرش روزهای کاری درمانگاه اطفال: روز های دوشنبه توانمندی هاعلاقمندی هاتألیف و ترجمه آشنایی به زبان های خارجی: علایق پژوهشی: مقالات چاپ شده در مقالات داخلی: مقالات چاپ شده در مقالات خارجی:   جزئیات

دکتر نوشین رضایی

دکتر نوشین رضایی متخصص داخلی محل فعالیت: بیمارستان جامع بانوان آرش روز های کاری درمانگاه داخلی روزهای شنبه-سه شنبه- پنج شنبه توانمندی هاعلاقمندی هاتألیف و ترجمه آشنایی به زبان های خارجی: علایق پژوهشی: مقالات چاپ شده در مقالات داخلی: مقالات چاپ شده در مقالات خارجی:   جزئیات