دکتر لادن کاشانی

دکتر لادن کاشانی متخصص زنان و زایمان(فلوشیپ نازایی) فوق تخصص فلوشیپ نازایی IVF لاپاراسکوپی ، هیستروسکوپی محل فعالیت:مرکز توسعه آموزش بالینی بیمارستان  جامع بانوان آرش  سمت: رئیس بیمارستان جایگاه آموزشی: دانشیار و عضو گروه زنان دانشگاه علوم پزشکی تهران  روز های کاری درمانگاه تخصصی زنان و زایمان (ویزیت مشترک اساتید و دستیاران): روز های چهارشنبه درمانگاه… جزئیات

دکتر صدف علیپور

دکتر صدف علیپور متخصص جراحی عمومی(فلوشیپ سرطان پستان)اا محل فعالیت: معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی تهران- بیمارستان جامع بانوان آرش سمت: دانشیار  دانشگاه علوم پزشکی تهران و معاون درمان روز های کاری درمانگاه فوق تخصصی جراحی سرطان و پستان: روز های یکشنبه و سه شنبه (صبح) توانمندی هاعلاقمندی هاتألیف و ترجمه آشنایی به زبان های خارجی: علایق پژوهشی:… جزئیات

دکتر ریحانه پیرجانی

دکتر ریحانه پیرجانی متخصص زنان و زایمان(فلوشیپ پریناتولوژی) محل فعالیت: بیمارستان جامع بانوان آرش سمت: عضو هیات علمی جایگاه آموزشی: دانشیار روز های کاری درمانگاه تخصصی زنان و زایمان (ویزیت مشترک اساتید و دستیاران): روز های شنبه درمانگاه پره ناتولوژی (مشاور های فوق تخصصی مادر و جنین، سونوگرافی حاملگی): روز های یکشنبه -پنج شنبه (صبح)… جزئیات

دکتر اشرف معینی

دکتر اشرف معینی متخصص زنان و زایمان(فلوشیپ نازایی) محل فعالیت: بیمارستان جامع بانوان آرش سمت: عضو هیات علمی جایگاه آموزشی: استاد  روز های کاری درمانگاه فوق تخصصی زنان -زایمان و  نازایی (IVF): روز های شنبه- دوشنبه (صبح) توانمندی هاسوابق اجرائیتألیف و ترجمه آشنایی به زبان های خارجی: انگلیسی رئیس بیمارستان جامع بانوان آرش از سال ۸۴ تاکنون… جزئیات

دکتر مرضیه وحیددستجردی

دکتر مرضیه وحیددستجردی متخصص زنان و زایمان محل فعالیت: بیمارستان جامع بانوان آرش سمت: دانشیار و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران جایگاه آموزشی: دانشیار زندگینامهسوابق اجرائیتألیف و ترجمه دکتر مرضیه وحید دستجردی، در سال ۱۳۳۸، در خانواده‌ای اصالتاً اصفهانی در شهر تهران متولد شد. دکتر وحید دستجردی، اولین بانویی است که بعد از پیروزی انقلاب در جمهوری… جزئیات

دکتر ریحانه حسینی

دکتر ریحانه حسینی متخصص زنان و زایمان(فلوشیپ لاپاروسکوپی) سمت: استادیار دانشگاه تهران ، رئیس بخش اتاق عمل جنرال و معاون آموزشی و پژوهشی بیمارستان جایگاه آموزشی: استادیار روز های کاری   درمانگاه ژنیکولوژی: روز های شنبه درمانگاه فوق تخصصی لاپاروسکوپی: روزهای یکشنبه و چهارشنبه کلینیک ویژه اساتید زنان (ویزیت مستقیم توسط اساتید): روز های یکشنبه-چهارشنبه  … جزئیات

دکتر زهرا عسگری

دکتر  زهرا عسگری متخصص زنان و زایمان(فلوشیپ لاپاروسکوپی) محل فعالیت:بیمارستان جامع بانوان آرش سمت: رئیس بخش اتاق عمل لاپاروسکوپی روز های کاری درمانگاه فوق تخصصی لاپاروسکوپی: روز های شنبه- سه شنبه وب سایت رسمی: http://www.arashlap.ir/staff/zahra_asgari توانمندی هاعلاقمندی هاتألیف و ترجمه   جزئیات