دکتر سوسن فرمند راد

دکتر سوسن فرمند راد داخلی(فوق تخصص گوارش و کبد) محل فعالیت: درمانگاه فوق تخصصی گوارش و کبد بیمارستان جامع بانوان آرش روز های کاری درمانگاه گوارش و کبد(صبح):   روزهای یک شنبه- دوشنبه- چهارشنبه آندوسکوپی و کولونوسکوپی (صبح):   روزهای شنبه و سه شنبه   توانمندی هاعلاقه مندی هاتألیف و ترجمه آشنایی به زبان های خارجی: علایق پژوهشی:… جزئیات