بازدید سرزده معاون درمان دانشگاه از بیمارستان جامع بانوان آرش

دکتر علی‏ پور، معاون درمان دانشگاه به‌صورت سرزده از اورژانس و بخش‌های مختلف بیمارستان آرش بازدید کرد و از نزدیک در جریان نحوه خدمت‌رسانی به بیماران قرار گرفت.

جزئیات